2009-05-18

JO uppmanas åtala ansvariga på FörsvarshögskolanJustitieombudsmannen har idag måndag 18 maj 2009 fått in ett otroligt noggrannt yttrande över Försvarshögskolans förstörda källmaterial i den underkända Rosengårdsrapporten. Bakom yttrandet står en insatt privatperson från Stockholm. En slutsats är att de som förstörde Rosengårdsrapporten borde åtalas för tjänstefel enligt brottsbalken. Bloggen rekommenderar media och andra intresserade att beställa ut följande från JO:


"705—2009
Yttrande över Försvarshögskolans remissvar.
8
sidor, 2 bilagor."I några noter omnämns hur Försvarshögskolan försagt sig till bloggen Muslimska Friskolan. Det gäller följande två bloggposter som noterna hänvisar till:
De tre noterna citeras nedan:"Not 2

Bloggen Muslimska friskolan, 27 april 2009.

Ur bloggposten "Rosengårdsrapporten ett hafsverk".
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/search?q=27%2F4+2009+avslöjar
(Intervju med Försvarshögskolans informationschef Anneli Lindstedt.)

”27/4 2009 avslöjar Anneli Lindstedt att Rosengårdsrapporten justerades ända fram till lunchtid onsdag 28 januari 2009. Klockan 13.30 överlämnades den i en pressträff med doktor Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan med Nyamko Sabuni vid sin sida. Regeringen gjorde en webbsändning av pressträffen klockan 14.00 28/1 2009:

http://www.regeringen.se/sb/d/11333/a/119414”.


Not 3

Bloggen Muslimska friskolan, 21 mars 2009.

Ur bloggposten ”JO-utredningen om Försvarshögskolans förstörda källmaterial”.
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/search?q=10+februari+2009+berättade
(Intervju med Lars Nicander.)

”26 januari 2009 beslutade Lars Nicander i egenskap av chef helt ensam att källmaterialet skulle förstöras. Han stoppade samma dag själv in källmaterialet i papperstuggaren.

[…]

Bloggen frågar om det finns något beslut eller papper som talar om att källmaterialet förstördes 26 januari 2009, två dagar före publicering. Nicander svarar att han helt själv fattade beslutet, inte skrev ner det, diarieförde det eller meddelade någon annan den dagen. Som chef behövdes det inte, svarade Nicander.

Bloggen frågade vidare angående det Försvarshögskolan sagt till media. Där hävdade Försvarshögskolan att de redan tidigt beslutat att källmaterialet skulle förstöras i samband med publicering. Alltså måste det finnas ett tidigare datum än 26 januari 2009 då ett beslut togs om vad som skulle göras när avrapporteringen närmade sig. Nicander sa att det bestämtss tidigare än 26 januari då förstörandet blev ett faktum. Nicander svarade bloggen att även då skrevs inte det beslutet ner på papper, diariefördes inte och diskuterades inte. Han förklarade att så går det till, det är rutin och inget man behöver skriva ner.”


Not 4

Bloggen Muslimska friskolan, 21 mars 2009.

Ur bloggposten ”JO-utredningen om Försvarshögskolans förstörda källmaterial”.
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/search?q=10+februari+2009+berättade
(Intervju med Aje Carlbom.)

”Lördag 21 mars 2009 får bloggen Muslimska Friskolan en intervju med forskaren Aje Carlbom. Han är den ende som är känd för allmänheten bland de medverkande intervjupersonerna i Rosengårdsrapporten. Bloggen frågar om han blev lovad källskydd när han intervjuades av Försvarshögskolan 2008. Carlbom svarar att den som besökte honom var en assistent. Några veckor innan han intervjuades fick han inte reda på något om källskydd eller att källmaterialet skulle förstöras. Under intervjun informerades inget om att källmaterialet skulle förstöras. Carlbom kan inte erinra sig någon information alls om att det bestämts att källmaterialet skulle förstöras.

Assistenten noterade Carlboms intervjusvar med papper och penna. Hennes frågor utgick från ett antal stolpar vars svar nedtecknades. Ingen bandupptagning skedde. Ingen transparens möjliggjordes. En och en halv timme varade intervjun. Carlbom befarar att källmaterialet förstördes för att det var för dåligt att visas upp.”"

Inga kommentarer: