2009-05-23

Islamiska skolor anklagar Pekgul för rasism"Svar på Nalin Pekguls debattartikel ”Friskolor isolerar”.


Friskolorna bidrar till samhällsutvecklingenFriskolereformen har inneburit att föräldrar och elever har fått större möjlighet att välja skolgång, vilket främjar individens integritet att agera fritt i ett fritt samhälle. Samhällets uppgift är att försvara de kunskaps- och kvalitetsmål som finns uppsatta för skolan. Det viktiga är att barnet erbjuds en bra kvalitativ skolgång. En skolgång där barnet trivs, ges en gedigen utbildning samtidigt som det kan känna sig tryggt och förbereds för samhället. Vi ser inte skolor som politiska institutioner. I första hand är det föräldrarnas ansvar att ge barnen en uppfostran. Samhället ska hjälpa föräldrarna i detta arbete men huvudansvaret ligger hos föräldrarna. Det är med häpnad som vi läste Pekguls påstående att föräldrarna är inte kapabla att välja skola. Det är förnedrande. Det är på gräns till rasism.Vi motsätter oss påståendet från Nalin Pekgul angående att elever i religiösa friskolor blir segregerade och vill hänvisa till undersökningen Rädda Barnen genomförde som visar att barn i konfessionella Sveriges Islamiska Skolor lägger stor vikt vid att lära ut respekt för andra religioner och en stor hjälp i detta arbete är att merparten av vår personal på skolorna icke är muslimer. Vi anser att vi bidrar med att underlätta integrationen till det svenska samhället samtidigt som vi ger våra elever en trygg uppväxt där eleverna kan bygga en stark identitet.Skolresultaten för våra skolor talar för sig själva. Nalin insinuerar att det enbart är fanatiker som startar religiösa friskolor, vi vill påpeka att muslimer inte är fanatiker. I denna fråga bör man i så fall även iakttaga andra ideologier i samhället Som politiker borde man inte skapa problem mellan olika religioner och vi anser att Nalin Pekgul är ute på farlig mark då hon insinuerar att det finns spänningar mellan muslimer och kristna.Vi är stolta över att vara muslimer men också stolta över att vara svenskar, det finns inga kontradiktioner mellan dessa. Vi välkomnar en debatt kring hur skolan bör vara men vi hoppas att denna debatt kan begränsas till det som är viktigt för barnet. Vi som skola vill inte lägga oss i den politiska debatten och vi är förvånade över att Nalin, som ordförande för socialdemokratiska kvinnoförbundet, kan uttrycka så starka åsikter om religiösa friskolor, i synnerhet de muslimska.Skoldebatten bör inte handla om formen utan om förutsättningarna och möjligheterna … utan mer betona och arbeta för minskat våld i skolan, att höja standarden och öka resurserna för att främja lärandet. Vi på Sveriges Islamiska Skolor vill välkoma Nalin att besöka våra skolor och samtala med elever, föräldrar och personal innan hon dömer ut friskolor med muslimsk profil. Vi kan inte annat än att tro att Nalin har pratat med fel människor och nu skapar och sprider en bild av muslimska friskolor som inte finns.Våra skolor är väldigt engagerade i samhället och har relationer till universitet, det politiska väsendet och andra instanser i samhället. Vi har även goda relationer till och hyser respekt för all religioner i världen särskilt för majoritets religion nämligen Kristna kyrkan och det Kristna friskolerådet med vilka vi sitter i en referensgrupp för friskolor hos Skolverket. Vi anser att vi bidrar till samhällets mångfald och vill påpeka att muslimerna är en del av samhället.Segregationen är oftast inte en följd av vad folk väljer utan hur folk bor. Vare sig man är för eller emot friskolor motsvarar Sveriges Islamiska Skolor de kvalitetskrav som ställs på oss från Skolverket. Vi följer de krav som ställs på oss från den svenska läroplanen och skolmyndigheten, häri finns en gemensam värdegrund för alla skolor. Detta är det krav som varje skola bör uppfylla, inte olika krav utifrån politiskt tyckande."Källa, pressmeddelande från Sveriges Islamiska Skolor 2009:


Inga kommentarer: