2009-05-27

Försvarshögskolan får bakläxa av JO

JO har i dagarna i slutet av maj 2009 underkänt Försvarshögskolans remissvar om meddelarfrihet. JO har nu därför gjort en återremiss där de begär att Försvarshögskolan skall redovisa sin utredning om meddelarfriheten. Med andra ord underkänner JO Försvarshögskolans remissvar och ger dem bakläxa. Remissvaret från Försvarshögskolan och återremissen från JO är offentlig handling.


Läs om JO-utredningen mot Försvarshögskolan för bristande meddelarfrihet i följande bloggposter:Den 11 maj 2009 fick JO remissvaret från Försvarshögskolan i utredningen om meddelarfriheten. Men remissvaret från Försvarshögskolan var egentligen färdigt redan 20 april 2009. Varför sände inte Försvarshögskolan iväg det då?

Diarienumret hos JO är:
1852 - 2009


Försvarshögskolan hänvisar i sitt remissvar till tryckfrihetsförordningen. Försvarshögskolan påstår sig därefter ha gjort en utredning som visar att deras tidigare högskolejurist Susanna Broms inte kränkt meddelarfriheten för någon anställd medarbetare på Försvarshögskolan.


Se bloggposten om vad Josefine dos Santos och Susanna Broms sagt om detta till bloggen Muslimska Friskolan här:


Sedan berättar Försvarshögskolan i sitt remissvar att de inte kan utreda om uppgifterna som står om medarbetaren i bloggen Muslimska Friskolan om meddelarfriheten.


På en och samma gång påstår Försvarshögskolan alltså i sitt remissvar att de både utrett att meddelarfriheten inte kränkts av högskolejuristen, samt att de inte kan och inte har utrett om meddelarfriheten för den aktuella medarbetaren kränkts. Helt ologiskt. Man kan inte både utreda något och samtidigt påstå att det är omöjligt att utreda samma sak. Försvarshögskolan påstår att det är omöjligt att utreda sistnämnda och därför har de inte ens talat med medarbetaren för att kontrollera uppgifterna.


JO har därför nu svarat Försvarshögskolan i en återremiss. Där skriver JO att remissvaret som Försvarshögskolan sänt om meddelarfriheten är otillfredsställande. JO uppmanar Försvarshögskolan i återremissen att förklara vilka utredningsuppgifter man vidtagit. Senast 15 juni 2009 har Försvarshögskolan på sig att göra bakläxan.


Inga kommentarer: