2009-05-13

Försvarshögskolan svarar JO om meddelarfriheten


Måndag 11 maj 2009 inkom Försvarshögskolan med sitt remissvar om meddelarfriheten till JO. Det är nu offentlig handling för den som vill beställa ut eller läsa svaret med diarienummer 1852 - 2009. Ärendet handlar delvis om uppgifter som framkommit i bloggen Muslimska Friskolan våren 2009.

Läs om bakgrunden i följande bloggpost:
Vänsterpartisten Lutz Pagel har inkommit med ett yttrande över remissvaret i sitt ärende 704 - 2009. Det inkom den 30 april 2009 och är offentlig handling. Det gäller att han JO-anmält Försvarshögskolan för att ha förstört källmaterialet till Rosengårdsrapporten. Pagel har nu bemött uppgifterna som Försvarshögskolan lämnat i sitt svar till JO.

Läs mer om bakgrunden i följande bloggposter:

Inga kommentarer: