2009-05-04

DO stämmer bussutbildning för trakasserier av muslimer
"DO stämmer bussförarutbildning i Västerås för religiösa trakasserier

2009-05-04 13:18


Läraren kallade en muslimsk elev för terrorist och sa att muslimer aldrig kan anpassa sig till det svenska samhället. Skolan kände till trakasserierna men gjorde ingenting för att stoppa dem. DO stämmer Edströmska i Västerås för religiösa trakasserier och kräver 100 000 kronor i skadestånd till eleven.


Edströmska är ett fordonstekniskt center som drivs av Västerås stad i samarbete med fordons-, transport- och anläggningsbranschen.


En 24-årig man från Spånga med somaliskt ursprung deltog under vintern och våren 2007 i centrets bussförarutbildning. I klassen fanns tolv elever, de flesta hade utländsk bakgrund och flera var muslimer. Efter en tid började en av lärarna att uttala sig nedlåtande om islam och muslimer inför eleverna. Han påstod bland annat att terrorism och självmordsbombningar härrör från islam.


Läraren sa också att muslimer som utövar sin religion borde lämna Sverige eftersom de aldrig kommer att anpassa sig till det svenska samhället.


24-åringen bad läraren att inte prata på det sättet om hans religion. Trots det fortsatte läraren med sina kränkande uttalanden. Under en övningskörning anklagade läraren 24-åringen för att vara terrorist och sa att han borde åka tillbaka till sitt hemland.


Under den aktuella perioden hade Edströmska skolan inte någon likabehandlingsplan. Skolan vidtog inte heller några åtgärder för att förebygga och förhindra att trakasserier och annan kränkande behandling förekom på skolan, trots att man kände till lärarens religiösa trakasserier.


- Det här är ett ovanligt allvarligt fall av religiösa trakasserier. Att en lärare i en svensk skola uttalar sig på det här sättet om människors tro är fullständigt oacceptabelt, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.


- Det visar också hur viktigt det är att skolorna tar sitt förebyggande och främjande uppdrag på allvar. Huvudmännen måste ta sitt ansvar och driva på arbetet. Principen om alla människors lika värde och rättigheter måste genomsyra skolans arbete.


DO yrkar att tingsrätten förpliktar Västerås Stad att betala 100000 kronor i skadestånd till anmälaren för den kränkning han utsatts för.


För ytterligare information, kontakta pressekreterare Magnus Jacobson, 08-120 20 711."Källa, pressmeddelande från Diskrimineringsombudsmannen måndag 4 maj 2009:SVT:


Inga kommentarer: