2009-05-02

Muslimsk rektor får betala friskolans skuld"Skolföretagaren kan tvingas betala


Luleå.
Konkursboet för friskolan Alnour saknar tillgångar. Fast Luleå kommun kan komma att kräva 619.000 kronor av skolansvarige Mohammed Gabra personligen.


Luleå kommun hävdar en skuld gentemot friskolan. Sedan den gått i konkurs, och särskilt som bouppteckningen visar att det bara finns 13.373 kronor och 11 öre i konkursboet, borde kommunens krav vara nästan utsiktslöst att driva.


Så är det alltså inte.


Friskolan Alnour International drevs i ett handelsbolag och bolagsmännen står då med ett djupare personligt ansvar gentemot sina skulder än fallet varit om det gällt ett aktiebolag.


Det kan bli så att Luleå kommun kräver bolagsmännen på pengarna, uppger Ingrid Norberg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


- Vi ska naturligtvis försöka få igen pengarna men nu låter vi den rättsliga processen ha sin gång.


Fel att kräva


Bolagsmän i handelsbolaget som drivit Alnour International School i Luleå är Mohammed Gabra och en närstående. Bolagsmännen ifrågasätter Luleå kommuns rätt att kräva ut pengarna.


Den som närmast får avgöra frågan är konkursförvaltaren Hans Andersson.


Mohammed Gabra ger en förklaring till Kuriren om hur kommunen kontrollerat och godkänt förhållandena kring skolan samt betalat ut pengar. Kommunen har inte rätt till kravet och personligen har han inte pengarna, uppger han.


Den bouppteckning som konkursförvaltaren Hans Andersson gjort innehåller alltså tillgångar på 13.373 kronor och 11 öre.


Skulderna uppgår till 900.887 kronor."Källa, Norrbottenskuriren 24 april 2009:Läs hur Skolinspektionen drog in tillståndet för Alnour International School:


Inga kommentarer: