2009-05-31

Muslimska särkrav i skolan lagstiftas bort
"Jan Björklund och Nyamko Sabuni:


Ny skollag avskaffar rätten att bli befriad från lektioner om sex och samlevnad och simundervisning.


Alla elever, även invandrarflickor, har rätt till simundervisning, att delta i idrottslektioner och att tillgodogöra sig sex och samlevnadsundervisningen. Det görs tydligt i den nya skollagen, som går ut på remiss i sommar. Vi anser att i Sverige har alla barn och ungdomar rätt till de kunskaper som grundskolan ska ge oavsett om föräldrarna gillar det eller ej, skriver utbildningsminister Jan Björklund och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.""För att kontrollera döttrarna vill vissa föräldrar att de inte deltar i vissa inslag i skolan, till exempel undervisningen i idrott, simning eller sex och samlevnad. De får kanske inte följa med på klassresor och klassfester. Flickors liv kan vara hårt kontrollerade och överträdelser av familjens regler kan leda till sanktioner i form av hårdare restriktioner, hot och i värsta fall våld.""De flesta flickor svarar att inslagen strider mot familjens religion eller kultur, eller att det är svårt att delta i vissa aktiviteter eftersom de bär slöja.""Naturligtvis bör skolan tillfälligtvis använda gruppindelning eller andra organisatoriska och pedagogiska åtgärder för att undvika att känsliga situationer uppstår. Till exempel är det möjligt att anordna undervisningen i olika grupper för flickor och pojkar."Källa, DN Debatt sidan 5 söndag 31 maj 2009:TT hakar på direkt 31/5 2009:Inga kommentarer: