2009-05-27

Folkbildningsnätet gör reklam för muslimsk friskolaIslamic Center ska till Malmö tingsrätt för att moskén inte betalat 22 månadshyror för sin muslimska friskola Ögårdsskolan. Både Islamic Center och Ögårdsskolan får trots detta reklam från Folkbildningsnätet:Länk

Ämne: Livsåskådning & filosofi

Upphovsman: Bejzat Becirov, Islamic Center, Malmö

Islamic Center i Malmö

Den officiella sidan för Moskén i Malmö.

Mer om

På deras hemsida kan man läsa om byggnadens och verksamhetens historia. Det finns även information om aktuella saker och om deras friskola för låg och mellan stadiet.

Mer om:
islam

Publicerad: 2004-07-01
Ändrad: 2007-05-10

Direktlänk >"


Källa, Folkbildningsnätets pedagogiska resurser:

Inga kommentarer: