2009-05-05

Sabunis sakkunnige kommenterar Rosengårdsrapporten


Utbildningsdepartementet har nu undersökt hur det kommer sig att Jan Björklund skrev under beställningen av Rosengårdsrapporten i stället för Nyamko Sabuni:


Idag tisdag 5 maj 2009 berättar Jan Björklunds assistent Karin Frostell på utbildningsdepartementet följande för bloggen Muslimska Friskolan. Torsdagen 29 november 2007 var regeringsbeslutet färdigbehandlat. Eftersom Sabuni befann sig på resa så var Björklund hennes ersättare. Då skrev han under beslutet som är fattat av regeringen. Assistenten Karin Frostell hänvisar vidare till Nyamko Sabunis sakkunnige för mer information om Rosengårdsrapporten.


Catharina Bildt är politiskt sakkunnig på Integrations- och jämställdhetsdepartementet åt Nyamko Sabuni:


Telefon till Catharina Bildt:
08-4054899
0702-587343


Bloggen Muslimska Friskolan får idag 5/5 2009 en intervju med Catharina Bildt. Hon säger att det inte var något medvetet beslut att folkpartisten Lars Nicander vid Försvarshögskolan fick ansvar för regeringsuppdraget från folkpartiministrarna Sabuni och Björklund:


Bloggen undrar om integrations- och jämställdhetsdepartementet påverkas i sitt förtroende för Rosengårdsrapporten när det visat sig att ansvarige Lars Nicander uppenbart ljuger om källmaterialet när han har tre oförenliga versioner om hur det förstördes:


Catharina Bildt vägrar svara på om Rosengårdsrapporten har förtroende eller inte. Hon säger att det tar de ställning till först när BRÅ och SÄPO kommit in med sina rapporter som läggs till helheten. Bloggen påpekar att Integrations- och jämställdhetsdepartementet ju redan läst bloggens inlägg där tre oförenliga versioner framgår. Detta påverkas inte av rapporter som BRÅ och SÄPO ska göra om helt andra hot mot demokratin. Catharina Bildt svarar att hon inte har några kommentarer.


Hon får sedan frågan om regeringen tänker fatta några beslut baserat på Rosengårdsrapporten, efter att Försvarshögskolan i april 2009 svarat till JO att den inte var vetenskapligt gjord:


Catharina Bildt svarar att det tar de ställning till efter att BRÅs och SÄPOs del inkommit. Hon får följdfrågan om någon ska sätta samman de tre rapporterna och dra vetenskapliga slutsatser innan åtgärder beslutas. Hon svarar att det tar de ställning till då. Catharina Bildt tillfrågas om regeringen tänker fatta beslut på rapporter som inte är vetenskapligt gjorda. Det vill hon inte kommentera.


Hon får därefter frågan om Rosengårdsrapporten är trovärdig, när regeringen och Försvarshögskolan ger två oförenliga versioner huruvida salafister deltog i intervjuerna eller inte:


Catharina Bildt svarar att hon inte vet hur Försvarshögskolan arbetat. Hon får följdfrågan om pressvisningen 28/1 2009 som regeringen själv har på sin sida stämmer, där det sägs att salafister intervjuats, eller om Försvarshögskolans rapport stämmer som säger att inga salafister intervjuats. Catharina Bildt säger att hon inte vet vilken version som stämmer. Hon säger vidare att hon inte vet om salafister intervjuats eller inte:


Bloggen känner tydligt igen Catharina Bildts röst som den sakkunnige vars samtal med Nyamko Sabuni ofrivilligt avlyssnades 7 april 2009 genom pressekreteraren Yoav Bartals mobiltelefon:


Bloggen Muslimska Friskolan frågar idag 5/5 2009 Catharina Bildt om hon var den sakkunnige som avlyssnats i sitt möte med Nyamko Sabuni 7/4 2009 i länkarna ovan. Catharina Bildt svarar att det kommenterar hon inte.


Inga kommentarer: