2009-05-14

Försvarshögskolans forskare kan utredas av personalansvarsnämnden


Onsdag 13 maj 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan en intervju med Försvarshögskolans personalchef:

"AVDELNINGEN FÖR HUMAN RESOURCES

Chef Avdelningen för human resources
Mirja Vikeväkorva-Englund
Tel: 08-553 425 41


Källa:Personalchefen Mirja Vikeväkorva-Englund berättar för bloggen att Försvarshögskolan just nu inte har någon jurist alls att tillgå i JO-utredningen om det förstörda källmaterialet i Rosengårdsrapporten. Annonsen har gått ut men inga intervjuer har påbörjats än. Först runt juni 2009 kommer en ny förvaltningsjurist att utses bland de tiotals sökande. Personen ska därefter ha två till tre månader på sig att avsluta sitt gamla arbete och tillträda sin nya tjänst på Försvarshögskolan. Någon gång i mitten av augusti 2009 beräknar personalchefen att en ny jurist är på plats.


Tills dess kan det hända att Försvarshögskolan anlitar sin avhoppade jurist Susanna Broms som sedan 20 april 2009 arbetar på Näringslivsdepartementet:Som chef för human resources kan även personalchefen själv hoppa in och hjälpa rektorn att svara JO. Personalchefen Vikeväkorva-Englund är nämligen utbildad i arbetsrätt.


Personalchefen litar helt på att Försvarshögskolans rektor Mats Ericson reder ut allt med JO på ett ärligt vis. Hon håller med att rektorn däremot inte kan vara säker på att Ranstorp, Nicander och Dos Santos lämnar korrekt information till rektorn. Om det visar sig att JO riktar kritik mot Försvarshögskolan för att någon av de tre på CATS gjort fel och rektorn därmed får ta ansvaret, räknar personalchefen med att det blir en utredning också på Försvarshögskolan. Då får personalansvarsnämnden undersöka om någon ljugit för rektorn och förstört källmaterialet otillbörligt. Därefter kan omplacering bli aktuellt. Avsked är inte aktuellt mer än om en medarbetare skadat någon person.


Personalchefen föreslår att CATS vid Försvarshögskolan ska gå på linjen att berätta att de förstört källmaterialet för att skydda källorna. När personalchefen får höra av bloggen, att det har de redan svarat, men därtill finns tre olika versioner från Lars Nicander om hur det gick till, låter hon oroad. Hon förstår att alla tre versionerna inte kan vara sanna och att någon döljer ett och annat. Personalchefen svarar att CATS nog inte räknade med att någon skulle beställa ut källmaterialet.


Inte heller förstår personalchefen hur doktor Magnus Ranstorp kunde slarva så att han både presenterade på overheaden 28/1 2009 att salafister intervjuats och skrev i Rosengårdsrapporten som presenterades samma dag att inga salafister/radikala muslimer intervjuats. Hon anar ugglor i mossen, men satsar på att rektorn lyckas reda ut härvan. För han vill inte dras in i något. Bloggen berättar att rektorn ändå kan dras in i härvan, eftersom han är ansvarig enligt JO, och får stå till svars om kritik riktas. Personalchefen säger att rektorn då kommer att rätta till rutinerna. Bloggen misstänker att det finns två läger på Försvarshögskolan och säger till personalchefen att om CATS ljuger så att rektorn hamnar med ansvaret, så kommer de ljugande på CATS knappast att ange varandra, om de redan nu håller ihop utan att berätta sanningen ens för sin rektor. Personalchefen uppmanar bloggen Muslimska Friskolan att kontakta henne igen om nya uppgifter framkommer.Onsdag 13 maj 2009 får bloggen Muslimska Friskolan även en kort intervju med webbredaktören på Förvarshögskolan:

"Webbredaktör/informatör

Ola Andersson
Tel: 08-553 425 31


Källor:

http://www.fhs.se/sv/For-media/Kontakt-media/


Bloggen frågar Ola Anderson hur det kunde komma sig att Ranstorp på sin dataoverhead anger att salafister intervjuas medan Rosengårdsrapporten han skrev säger att inga salafister intervjuades. Se pressträffen onsdag 28 januari 2009:Andersson svarar att det alltid är medarbetarna själva som gör sina egna overheads. Därför lägger Andersson hela skulden på klanteriet som sänker trovärdigheten för Rosengårdsrapporten på doktor Magnus Ranstorp. Båda versionerna kan inte vara sanna. Salafister kan inte både ha intervjuats och inte ha intervjuats. Ranstorp motsäger sig själv under samma dag 28/1 2009 vad gäller intervjupersonerna i källorna.


Inga kommentarer: