2009-05-19

Skånepolisen bildar strategigrupp för Rosengård"Ny grupp analyserar Rosengård


Skånepolisen har bildat en strategisk grupp med målet att utforma en långsiktig plan för Rosengård.

- Hur ska vi vara uthålliga, hur löser vi säkerheten för värdetransporter och räddningstjänst? Detta är inget vi fixar över natten, säger polismästare Stefan Syntéus som leder gruppen.
Dessutom vill han "känna Malmö stad på pulsen". Vad kan politikerna göra för att lösa trångboddhet och sociala problem?


- Polisen kan bara ägna sig åt brandkårsutryckningar. Det är staden som äger frågan.
Syntéus tycker att polisens arbete delvis har beskrivits på ett felaktig sätt av media.


- Jag vill betona att vi är närvarande och inte backar, säger han.


Ossian Grahn"


Källa, Polistidningen tisdag 19 maj 2009:Polisen roll i Rosengård och andra invandrarstadsdelar i Stockholm är enligt ungdomarna att jaga dem:


"En av de filmade killarna, en luttrad 16-åring, berättar avmätt om återkommande utfrågningar i baksätet på polisbilar, övervåld och anklagelser.


– Det borde gå att prata med polisen, det kan man med vissa. Men jag tror inte att det går att lita helt på någon av dem.

För personalen på fritidsgården är förtroendekrisen ett faktum. Polisens punktmarkering av området stigmatiserar och leder i sämsta fall, självuppfyllande beteende. Men också förvirring. För under en och samma dag kan ungdomarna stöta på vänskapliga närpoliser som vill bygga relationer, för att senare bli filmade, utfrågade och utpekade i helt andra syften. Vet den ena handen vad den andra gör? Vad blir konsekvensen?


Ringer upp stationsbefälet. Han har inte hört att det skulle pågå någon riktad insats mot detta ett av kommunens fattigaste områden. Inte heller känner han till filmningen dagen innan. Däremot vidhåller han rätten att filma.

– I dagens läge...folk känner sig ju kränkta för vad som helst. Men man ska ju kunna förklara sig.


Han nämner Rosengård. Där är det illa. Ungdomarna känner sig utanför samhället. Man måste bygga förtroende genom samtal.


Ingen punktmarkering pågår alltså enligt polisen. Bara daglig rutin gentemot vissa medborgare i vissa områden. Vad säger 16-åringen som försökte freda sig med kepsen över ansiktet? Vad kan hända om det fortsätter såhär? Har han funderat på protestlistor, politikeruppvaktningar eller att kontakta media?


– Vi har inte pratat om något sånt, men vissa kanske blir sura och gör något tillbaka. Kanske släpper ned en sten på polisens bil eller så."


Källa, Svenska Dagbladet tisdag 19 maj 2009:


Inga kommentarer: