2009-05-17

Försvarshögskolan tvingas lämna ut påhittad handlingEn privatperson synar nu bluffen med Försvarshögskolans förmodligen påhittade interna regler de hänvisar till för att slippa lämna ut källmaterialet till Rosengårdsrapporten:"Från: ........ .......

Ämne: Begäran om utfående av allmän handling

Till: "Rektor Mats Ericson" mats.ericson@fhs.se

Kopia: "Registrator Birgitta Meltz" , "Prorektor Gerry Larsson" , "vicerektor Bengt Axelsson" bengt.axelsson@fhs.se

Datum: fredag 15 maj 2009 12.31


Hej!


''Efter att nu ha undersökt saken med det forskningsteam på vårt Centrum som genomfört denna studie får jag beskedet att de minnesanteckningar från våra intervjuer enligt våra interna bestämmelser och utfästelser till intervjuobjekten har destruerats i samband att projektet igår avrapporerats och stängts.''


Ovanstående passus förekommer i det mejl som Lars Nicander sände till docent Leif Stenberg den 29 januari 2009, med beskedet att Rosengårdsrapportens källmaterial hade destruerats. Mejlet finns tillgängligt online på adress

<

och det finns också (i utskrift från Lunds universitet) diariefört som aktbilaga 13 i JO-ärendet 705—2009.


Jag är nyfiken på de ''våra interna bestämmelser'' som Nicander hänvisar till, speciellt med tanke på att du inte hänvisar till dem i ditt remissvar till JO. Med åberopande av TF ber jag dig sända en kopia av diariehandling som dokumenterar hur dessa ''våra interna bestämmelser'' är diarieförda. Om min begäran avslås ber jag dig, med åberopande av FL, att sända mig ett skriftligt avslagsbeslut med besvärshänvisning, detta även om anledningen till avslaget skulle vara att dessa ''våra interna bestämmelser'' inte existerar. Jag ber att få göra dig uppmärksam på det i TF föreskrivna skyndsamhetskravet.


Enligt gällande rättspraxis ska en begäran om utfående av allmän handling vara preciserad. Så vitt jag kan förstå uppfyller mitt mejl detta krav. Om något skulle vara oklart ber jag dig återkomma till mig, så att eventuella frågetecken kan rätas ut.


Tack på förhand!"För att läsa originalbloggposten där Lars Nicanders mejl till islamologen Leif Stenberg publicerades, återfinns den 31 mars 2009 på bloggen Muslimska Friskolan:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/forsvarshogskolan-ljuger-om.htmlInga kommentarer: