2009-05-13

Rättelse om Dan Park på bio


Bloggen Muslimska Friskolan har fått en begäran om rättelse. Bloggen har en annan minnesbild än vad dokumentärfilmaren vill få fram. Därför borde ingen rättelse ske. Men eftersom dokumentärfilmarens begäran om rättelse, i sig innehåller uppgifter som berättar om ändrade förhållanden, så kommer hans begäran att publiceras rakt av nedan. Allt för att göra så korrekt reklam som möjligt för den kommande sevärda filmen om den vardande legenden och gatukonstnären Dan Park:


""Film om Dan Park på bio"‏

Från:
Linus Ernstad (hej@linusernstad.se)

Skickat:
den 12 maj 2009 09:24:54
Till:
tipsaroger@hotmail.comI ditt blogginläggskriver du ett antal felaktiga saker som du genast måste ta tag i och ändra på. För det första har Folkets Bio i dagsläget överhuvudtaget ingenting att göra med dokumentärfilmsproduktionen. Folkets Bio kommer i framtiden att kontaktas huruvida filmen kommer att visas där eller inte.


Dokumentärfilmaren har dessutom överhuvudtaget inte pratat med Muslimska Friskolan eller vetat om dess existens. Dessutom kommer filmen inte bli klar till sommaren utan till hösten 2009.


Gör om gör rätt/Linus Ernstad

--
Linus Ernstad
Mobil: +46 (0)70 633 52 69
Hem: +46 (0)46 240 65 04
Mail:
hej@linusernstad.se
Web: www.linusernstad.se"

Inga kommentarer: