2009-05-24

Hedersförtrycket mot Stockholms högstadieflickorIslamologen Rickard går närmre in på rapporten om hedersförtryck:


"Sydsvenskan publicerade den 16 maj en artikel av mig om rapporten Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad (rapporten, som utgörs av två delar och en bilagedel, kan laddas ned här)."


Adress till nedladdning av rapporten:"Rapporten består av flera olika undersökningar. Den mest uppmärksammade av dem är en enkätundersökning bland 2300 elever i årskurs nio i Stockholms stad. När författarna jämför svaren med sin skala i fyra steg blir resultatet:


1. 23 procent av flickorna förväntas avstå från sex före äktenskapet och får inte ha pojkvänner. Denna grupp uppfyller därmed kriterierna för att leva med ”oskuldsnormer”, vilket är ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium för att räknas till gruppen som lever med ”hedersrelaterade normer”. Detta är emellertid inte tillräckligt för att falla under rapportens definition av hedersrelaterade normer.


2. För detta krävs att flickorna inte heller få ha killkompisar och inte själva välja vem de ska gifta sig med, vilket gäller 16 procent.


3. En majoritet av denna grupp, 11 procent av den totala populationen, utsätts som en följd av detta även för begränsningar för sina aktiviteter i samhället genom att förbjudas delta i vissa lektioner och fritidsaktiviteter.


4. Sju procent utsätts dessutom för kränkande behandling, våld eller hot om våld.Fördelen med denna modell är att den tar hänsyn till en glidande skala från konservativa familjevärderingar, i den första kategorin, till våld, hot, och mord i den sista. I undersökningen framgår också att sannolikheten ökar för att flickor lever med hedersrelaterade normer och begränsningar om de har bakgrund i Mellanöstern och ju religiösare deras föräldrar är (enligt flickornas egen bedömning), särskilt om föräldrarna är lågutbildade.


Men även inom denna grupp är det en minoritet som lever under hedersrelaterade normer. Dessutom ökar sannolikheten att leva under dessa normer om flickorna själva är födda utomlands, vilket tyder på en tendens till anpassning till rådande normer i det svenska samhället med tid."Källa, bloggen Islamologi.se fredag 22 maj 2009:


Inga kommentarer: