2009-05-31

Reepalu undviker utspel om Rosengårds skolorDen vackra och kloka journalisten och debattören Dilsa Demirbag-Sten granskar på kultursidan idag stadsdelen Rosengård. Hon pekar på hur Malmös komunstyrelseordförande Ilmar Reepalu medvetet väljer bort att uttala sig om de misslyckade skolorna på Rosengård:"Mediebevakningen av Rosengård sträcker sig numera även utanför Sveriges gränser, bland annat tack vare kommunpolitikern Ilmar Reepalus uttalande före Davis cup-matchen mellan Sverige och Israel i vintras. Exempelvis hävdade den amerikanska kanalen CBS i ett långt reportage att hela Malmö låg under islamistiska gruppers kontroll."


"Herrgården är byggd för att möta behovet för 3 000 personer, men i dag är 5 000 personer registrerade i bostadsområdet. Polisiära myndigheter beräknar att det därutöver bor ytterligare 2000–3000 personer illegalt i området. Det mediala fokuset har länge legat på just trångboddheten.


Nyheten, däremot, att endast hälften av niondeklassarna i Rosengårdsskolan lämnar skolan med behörighet till gymnasiet ges mindre plats. Trots att alla barn har laglig rätt till resurshjälp är det mycket sällan elevernas behov möts. Nedskärningar i skolan är tydliga och drabbar dem som behöver stöd mest. Den tröga arbetsmarknaden och allt mindre resurser till skola och förskola lyfts sällan fram som relevanta förklaringar till oron i Rosengård.


Skillnaderna mellan olika familjers utbildningsbakgrund är stora och påverkar i hög grad resultaten i skolorna. NA-klasserna i Tensta Gymnasium har länge varit Sveriges bästa. Rosengårds skolor har kanske inte på samma sätt lyckats positionera sig, men även här är skillnaderna mellan eleverna gigantiska.


Det är en verklighet som Reepalu sällan gör utspel om. I sann integrationsivrande och projektorienterad socialdemokratisk anda har Rosengård – likt Tensta, Rinkeby och Botkyrka – överösts av projekt som avslutas lika abrupt som de uppstått. Insatserna präglas mycket sällan av kontinuitet. "


Källa, Kvällsposten och Expressen söndag 31 maj 2009:


" – Jag har pratat med ganska många pedagoger på Rosengård som tror att de har mellan trettio och femtio procent i sina klasser som har adhd. Men det är inte statistiskt möjligt att de har så många. Däremot är det möjligt att de har andra generationens traumatiserade barn.
Med det menar hon barn och ungdomar som fötts i Sverige och vars föräldrar skadats av svåra upplevelser som krig, tortyr, organiserat våld eller förföljelse.


– Barnen får samma symptom som sina föräldrar och behöver också behandling.
Hos eleverna kan det märkas genom att de är överaktiva, har svårt att koncentrera sig och problem med inlärningen. Symptomen är liknande för adhd.


Marie-Louise Lundberg säger att det finns många barn i Malmö som inte får rätt hjälp och därmed riskerar att inte klara sin skolgång. Som chef för teamet för tortyr- och krigsdrabbade på Umas anser hon att teamet borde starta en särskild grupp för de här eleverna. Samtidigt vet hon att resurserna är knappa."


Källa, Sydsvenskan 20 februari 2008:


Inga kommentarer: