2009-05-25

Religionsdialog med Islamic Center

Islamic Center, Malmö
Foto: Alf Sjölin


"Religionsdialog


Genom att vår församling har det läge den har, med Rosengård i Malmö som stadsdel, tycker vi att Religionsdialog är något mycket naturligt. Därför bedriver vi också dialog med olika religiösa inriktningar på en rad olika sätt, via skolan, via grannar (Islamic Centre, Maria i Rosengård katolska kyrka, Makedonska ortodoxa församlingen och många andra) liksom via Malmö Kristna Råd, våra grannförsamlingar inoms Svenska kyrkan m.fl."


Källa, VÄSTRA SKRÄVLINGE FÖRSAMLING - RELIGIONSDIALOG 2009:


Inga kommentarer: