2009-05-23

Obama får planeten Saturnus mot sig"JODÅ, HAN KAN... KANSKE

Barack Obama har Venus och Jupiter med sig, men Saturnus mot sig

av Mark Beal

Good Start. A president who said sentences that are logical in English. (Phil Pritchard – kommentar till Obamas installationstal på BBC:s hemsida)Klockan 12:05:47 i Washington DC blev han så långt om länge USA:s 44:e president, Barack Obama. Den Venus som under presidentvalet befann sig i kvadratur till Saturnus och Uranus hade nu nått fram till en konjunktion med Uranus. Det rimmar väl med en president som har ambitioner att reformera landet, men oppositionen till Saturnus antyder att han får räkna med att stöta på motstånd.


Läs mer"


"Man kan också, av Obamas personliga astrovärldskarta se att de länder som vållar USA huvudbry nu, sannolikt kommer att göra det även under den närmaste mandatperioden. En astrovärldskarta bygger på individens (i det här fallet Obamas) födelsetid, och visar var planeter hade fallit på vinklar i horoskopet om han hade varit född just där. Man kan se att Nordkorea sannolikt hamnar på presidentens bord, och att Plutos Ascendentlinje går upp genom Madagaskar, hans fars hemland Kenya, Sudan, Egypten, för att fortsätta upp genom centraleuropa. Mars Ascendentlinje går genom Somalien, Saudiarabien, längs gränsen mellan Irak och Iran, genom Kurdistan, och mer eller mindre rakt upp genom Moskva. På plussidan går Venus MC-linje längs gränsen mellan Iran och Afghanistan. Det skall påpekas att närvaron av sådana linjer kan, men behöver inte, antyda krig, eller ens något negativt i sig. I Kenya kan man, till exempel, enbart komma att se honom som en stark ledare. Mycket tyder på att Obama kommer att välja förhandlingar före väpnade handlingar, men det kommer att bli tuffa förhandlingar. Det blir knappast "business as usual" vare sig för USA:s vänner eller för landets fiender.Vad gäller Israel/Palestina-konflikten, som Obama uttryckligen sagt vara en prioritet, så ser man, om man ställer om hans horoskop för området, att Ascendenten faller mer eller mindre rakt mellan Mars och Pluto. Det finns ingen anledning att betvivla hans engagemang i konflikten, men det är också osäkert om han kommer att kunna komma någonvart. Tvärtom kommer Saturnus och Pluto att hamna i kvadratur till varandra från slutet av 2009 och ett år framåt, och cykeln mellan dessa två planeter är intimt förknippad med såväl Israel-Palestina som förhållandet mellan Indien och Pakistan - två konflikter som i sann Saturnus/Pluto-anda verkar helt låsta hur man än gör. Saturnus/Pluto-kvadraturen från Vågen till Stenbocken kommer att aspektera Obamas Venus på 1 grad i Kräftan, som till på köpet härskar över hans 9:e hus. Den här tiden kommer med stor sannolikhet att upptas av utrikespolitik. Hans natala Mars i Jungfrun trigon Saturnus i Stenbocken antyder dock än en gång att han är en försiktig general som inte tar till våld i onödan."Källa, Astrologiföreningen Vintergatan i Malmö 2009:


Inga kommentarer: