2009-05-31

Svenska imamutredningen klar idag, webbsänds imorgon"Sverige behöver en imamutbildning, slog forsknings- och högskoleminister Lars Leijonborg (FP) fast i SvD förra året. Skäl: "saudiarabiska radikala muslimer erbjuder sig att tillhandahålla imamer gratis". Sverige bidrar då med öppna ögon "till en radikalisering av islam i Sverige, vilket är mycket, mycket olyckligt", enligt ministern.


Idag presenterar utredaren sitt förslag till en svensk utbildning och SvD har läst underlaget. Den unika enkätundersökningen med 121 imamer i församlingar med statligt stöd visar:


• 84 procent anser själva att de behöver vidareutbilda sig för att bättre kunna arbeta som imamer i Sverige.

• Trots att majoriteten har verkat i Sverige i mer än tio år vill många lära sig mer svenska. Svensk lagstiftning och samhällskunskap är också efterfrågat.
I
• Det finns en stor skepsis mot att staten skulle ta över den religiösa delen av imamutbildningen och därmed "styra" islams religiösa innehåll.

• Svenska imamer är välutbildade och majoriteten har utbildat sig i Europa. Turkiet är det land som skickar flest imamer till Sverige, 47 stycken. Det sker genom religionsministeriet, Diyanet, som sänder ut imamer till länder där turkar lever i exil."


"– Däremot är det uppenbart att det finns också i islams namn, vi vore naiva om vi inte såg det, många som torgför sig som imamer med väldigt militanta medel och anspråk. Precis som det gör i flera fundamentalistiska varianter av världsreligionerna. Men jag bedömer inte att man via en utbildning skulle nå de mest behövande imamerna.


Förslaget till imamutbildning har andra utmaningar. Förbudet mot ränta inom islam gör att få vill ta studielån.


– Jag möter också en rädsla att staten ska behärska religionen. Det finns en risk att det uppfattas som en del i terrorbekämpningen, att utbildningen blir en säkerhetsfråga under Säpo, säger Othman Al-Tawalbeh."Källa, Svenska Dagbladet söndag 31 maj 2009:
"– Det är en stor grej! Folk lyssnar på dig och tror på dig när du är imam. När imamen är dum i huvudet blir folket fördummat.


Just därför insisterar han på att församlingen ska välja om honom varje år.


– Då ser jag varje år att det faktiskt finns folk som är emot mig och som har andra idéer. Det är nyttigt.


Vi strosar genom Fisksätra centrum och bibliotekarier, Folkets hus ordförande och några högstadielever hälsar på Awad Olwan.


– Salam aleikum! Frid vare med er, nickar han och ler.


Vi passerar platsen där Awad Olwan och Svenska kyrkan planerar ett gemensamt Guds hus. En ingång till moskén, en till kyrkan.


När forskningsminister Lars Leijonborg (FP) initierade en utredning av en svensk imamutbildning varnade han för att Sverige med öppna ögon bidrar "till en radikalisering av islam i Sverige”. Men Awad Olwan räds inte en radikal islam som säger att Gud är större, att människor ska be och vara schyssta mot varandra. Extremism, däremot, är "islams värsta fiende". Mot den hjälper ingen imamutbildning.


– Extremism kan bara bekämpas inifrån den muslimska gruppen. Det borde vara muslimernas främsta uppgift."Källa, Svenska Dagbladet söndag 31 maj 2009:
"Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Imamutbildningsutredningen klar

2009-05-29 16:14


Måndag den 1 juni överlämnar Imamutbildningsutredningen sitt betänkande "Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi" (SOU 2009:52) till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.


Sverige har, i likhet med de flesta andra västeuropeiska länder, under efterkrigstiden kommit att bli alltmer mångkulturellt och mångreligiöst präglat. Parallellt med denna utveckling eftersträvas från statens sida en ökad jämlikhet i behandlingen av landets trossamfund.


Delvis för att möta de förfrågningar som gjorts bland vissa av landets muslimska organisationer och samfund, tillsatte regeringen i maj 2008 en utredning för att se över förutsättningarna för att inrätta en eventuell svensk utbildning av imamer

(Dir. 2008:66).


Överlämnandet till Lars Leijonborg följs av en presskonferens där den särskilde utredaren, professor Erik Amnå och sekreteraren, fil. dr Pia Brundin presenterar betänkandet.


Presslegitimation krävs.
Välkomna!

Tid och plats:
Måndag 1 juni klockan 11.00.
Pressrummet, Rosenbad i Stockholm.

Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbsändas.

Kontakt:
Erik Amnå
Särskild utredare
070-627 30 67

-------------------------

Relaterade publikationer

-------------------------

Dir. 2008:66 Utbildning för imamer
Källor, gemensamt pressmeddelande från Utbildningsdepartementet och Utrikesdepartementet fredag 29 maj 2009:I
Kommitédirektiv:
I
I
I
"Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (FP) får nu rådet att inte bygga upp en imamutbildning.
"Jag ifrågasätter om en sekulär stat ska gå in och styra en religiös organisation genom ledarutbildning", skriver professor Erik Amnå, som utrett frågan på regeringens uppdrag, på Dagens Nyheters debattsida.
Amnå menar att utbildningen till imam på sikt borde kunna ske dels genom att svenska ungdomar läser åtminstone delar vid utländska universitet och lärosäten, dels genom att muslimska organisationer skapar egna lösningar, kanske i samspel med svenska religionsvetenskapliga utbildningar.
"Men att ta över och organisera utbildningen vore att auktorisera vissa imamer. Det skulle spä på en frekvent misstänksamhet mot att staten vill disciplinera landets imamer genom utbildning", skriver utredaren i DN."
I
I
Källa, TT måndag 1 juni 2009:
I

Inga kommentarer: