2009-05-13

Islamic Center begär anstånd i tvistemålSenast 30 april 2009 har Nordic Modular Leasing ABs advokat Harry Steinmann i Stockholm svarat Malmö tingsrätt att de har tagit del av underlaget i stadgarna. Målsägande har sett om de finner något i Islamic Centers stadgar som har betydelse för tvistemålet. Det gäller uppgiften att VDn för moskén Bejzat Becirov helt ensam innehar rätten att ge fullmakt till det juridiska ombudet Cai Inge Holm att driva Islamic Centers talan.


Nu ska Islamic Center yttra sig om vad Nordic Modular Leasing svarat om Islamic Centers stadgar. Men Islamic Center vill inte svara i tid. Idag onsdag 13 maj 2009 berättar Malmö tingsrätt för bloggen Muslimska Friskolan att Islamic Center begär anstånd. Senast 29 maj 2009 är den nya tidsfristen då Islamic Center ska inkomma med sitt försenade svar.


Den som vill ta del av de offentliga handlingarna i tvistemålet T 1387 för 2009 ska bege sig till enhet 12 på Malmö tingsrätt. På tredje våningen finns de tillgängliga.


Läs allt om tvistemålet om 22 obetalda månadshyror för den muslimska friskolan Ögårdsskolan i följande bloggposter:


Inga kommentarer: