2009-03-05

Advokaternas strid om Islamic Center26 februari 2009 stämde Malmö tingsrätt församlingen Islamic Center i Malmö. Tvistemålet gäller 22 obetalda månadshyror för moskéns muslimska friskola Ögårdsskolan. Diarienummer är T-1387 för 2009. Datum för förhandling är ännu inte utsatt. Malmö tingsrätt har bjudit in bloggen Muslimska Friskolan att närvara som åhörare.Juridiskt ombud för Islamic Center är advokaten Cai Inge Holm hos advokaterna Holm & Åberg i Malmö:


"Advokat;

Cai Inge Holm
Tegelgårdgatan 3
S-211 33 Malmö
Phone: + 46 40 611 2003
Fax: + 46 40 233 807"


Källa:"Cai Inge Holm

Medlem av Sveriges Advokatsamfund 1977

Verksamhetsområde

Arbetsrätt
Affärsjuridik med bolagsrätt
Joint ventures
Fastighets och entreprenadrätt
Skadeståndsrätt
Brottmål
Processer etc.
Ombud och skiljedomare i skiljeförfaranden

Företaget med fordran på Islamic Center för obetalda hyror heter Nordic Modular Leasing AB i Upplands Väsby:


"Nordic Modular Box 914 194 29 Upplands Väsby Tel 08-590 994 40 info@nordic-modular.com"


Kontaktuppgifter:
Nordic Modular Leasing AB företräds av advokat Harry Steinmann hos Advokatfirman Steinmann AB i Stockholm:


"Advokatfirman Steinmann AB http://www.steinmann.se/
info@steinmann.se Linnégatan 7 Box 5220, 102 45 Stockholm Tel: 08-663 97 96 Fax: 08-663 97 99"


Källa:"Namn: Advokat Harry Steinmann (född 1946)


Verksam på byrån sedan 1989

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1991

Utbildning: Juris kandidatexamen, Stockholms universitet 1972


Övrigt:

Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Nedre Norrland
Tingsfiskal, Sundsvalls tingsrätt
Tingsfiskal, Hudiksvalls tingsrätt
Föredragande, Bostadsdomstolen
Hovrättsassessor, Hovrätten för Nedre Norrland
Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm


Verksamhetsområden:

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och allmän affärsjuridik
"

Källa:
Läs mer om tvistemålet på en miljon kronor:

Malmös muslimska tidning Sydsvenskan har valt att tysta ner saken genom att inte skriva om tvistemålet alls.


Inga kommentarer: