2009-03-18

Försvarshögskolan tar JO-anmälan med ro

Bloggen Muslimska Friskolan fick idag onsdag 18 mars 2009 ett samtal med Försvarshögskolans rektor professor Mats Ericson:
"118 SVT Text Onsdag 18 mar 2009

INRIKES Publicerad 18 mars

JO synar Rosengårdsrapport


Efter två anmälningar synar Justitieombudsmannen (JO) Försvarshögskolans arbete med rapporten till regeringen om muslimsk extremism i Rosengård i Malmö.

Granskningen görs med anledning av att Försvarshögskolans besked om att källmaterialet till utredningen förstörts.

Rapporten har blivit hårt kritiserad. När forskare i Lund och Malmö ville ta del av källmaterialet fick de veta att det förstörts av hänsyn till uppgiftslämnarna. Detta har anmälts av två privatpersoner."Rektorn vid Försvarshögskolan säger till bloggen Muslimska Friskolan att han är medveten om en tidigare polisanmälan om det förstörda källmaterialet. Bloggen berättar för Mats Ericson att den polisanmälan lades ner 6 februari 2009 med motiveringen att eventuellt brott inte kan styrkas när det gäller förstörandet av Rosengårdsrapportens källmaterial:
Enligt TTs nyhet 18/3 är det rektorn för Försvarshögskolan som senast 5 maj 2009 ska yttra sig till JO:
Mats Ericson säger till bloggen Muslimska Friskolan att JO får driva sin utredning. Han tar utredningen med ro. Ericson säger att polisens nedlagda utredning i samma sak tyder på att ärendet hade låg prioritet hos polisen.TT i Malmö som skrivit nyheten säger till bloggen Muslimska Friskolan att de inte kände till den nedlagda polisanmälan i samma ärende. Likadant är det hos SVTs Sydnytt som liksom TT ska kolla upp den nedlagda polisutredningen innan de kan göra någon jämförelse:
Bloggen Muslimska Friskolan hoppas att Mats Ericson har användning för uppgifterna att en polisutredning redan lagts ner, när han ska ge sitt svar till JO. Bloggen vill på detta vis tacka Försvarshögskolans rektor för att han i ett helt annat ärende tidigare hjälpt bloggen. Men det är en annan historia som får berättas längre fram.


En läsare av bloggen har mejlat följande information om fallet hos JO:
Beslut om utredning är fattat 17/3 2009.
Dnr 704-2009 & 705-2009
Remissvar från rektor ska vara inne senast 5/5 2009.

Inga kommentarer: