2009-03-09

Jan Hjärpe om SaudiarabienBloggen Muslimska Friskolan fick idag måndag 9 mars 2009 en intervju med islamologen Jan Hjärpe:
Hjärpe gläds över de reformvänliga framgångarna i Saudiarabien. Speciellt eftersom en kvinna för första gången utsetts till minister i landets regering. Han anser att den religiösa polisen, Mutaween, pressas tillbaka. Det finns ändå kvar svåra motsättningar mellan reformvänner och Mutaween.Hjärpe menar att reformerna borde väntats först på det ekonomiska området och inte i utbildningsväsendet. Det har kommit fler kvinnliga företagare i Saudiarabien sista tiden.Sveriges medverkan i Spiritus Mundis kontprojekt mottogs positivt i saudisk press. Men Hjärpe understryker att pressen är hårt kontrollerad av staten.Sverige har enligt Hjärpe ett stort förtroende i Saudiarabien. Inte minst i handeln med olja. Men för saudiernas del har Sverige byggt upp mjölkproduktionen i landet. Tetra Pak har dominerat. Många av Saudiarabiens underjordiksa skyddsrum har byggts av svenska företag.Hjärpe beskriver utbildningsdepartementet i Saudiarabien som Spiritus Mundi samarbetade med. Han hävdar att motståndet i Saudiarabien kommit från klanledare och den religiösa polisen Mutaween.Farligast för Saudiarabien menar Hjärpe att Usama Bin Ladin är eller har varit. Det är de extrema jihadisterna som är landets största fiende. Han känner inte till någon muslim från Sverige som tvingats lämna Saudiarabien för att den varit jihadist.Hjärpe känner till den muslimska friskolan Al-salamskolan i Örebro. Skolchef för den är Hussein Aldaoudi. Skolan har år efter år mottagit ekonomiskt stöd från en stiftelse i Saudiarabien. Hjärpe förklarar att om en sheik och en stiftelse skänker pengar behöver det inte innebära att de vill styra verksamheten. Det kan vara en gåva som en del av den muslimska skatten zakat där man delar med sig till fattigare.Uppgifterna att Al-salamskolans Hussein Aldaoudi tvingats återvända från Saudiarabien till Sverige i samband med utrensningen av jihadister har Hjärpe aldrig stött på. Enbart den frigivne Mehdi Ghezali som satt fängslad på Guantanamo kopplar Hjärpe ihop med muslimer som återvänt till Örebro.Det har enligt Hjärpe skett en lång rad våldsdåd i Saudiarabien. Det har vållat problem för regimen. Man har fått slå ner på predikanterna.Hjärpe bekräftar att Spiritus Mundis projekt i Saudiarabien var känt av svenska UD. Hjärpe säger att UD i förväg kände till hela syftet. Att det skulle falla väl ut kunde man däremot inte veta. Metoden i Saudiarabien är att testa det man vill genomföra. Idén att i ett konstprojekt blanda svenska skolelever av båda könen med både pojkar och flickor från Saudiarabien råkade gå bra. Man släpper upp en ballong och ser hur det tas emot.Hjärpe blev något förvånad över hur negativt svensk press beskrev skolutbytet. Jan Hjärpe sitter som islamolog med i styrelsen för Spiritus Mundi. Han säger att skolutbytet inte hade något syfte att öka handelsförbindelserna mellan länderna. Motivet var i stället helt ideologiskt. Därför ville UD bistå. Sverige skulle medverka till att reformera utbildningsväsendet i Saudiarabien.Det gick lätt att få med sig Sveriges ambassadör i Saudiarabien. Han heter Jan Thesleff och bjöd in Spiritus Mundi och de svenska skoleleverna. Islamologen Jan Hjärpe avslöjar att Thesleff en gång varit Hjärpes student.
Att utbildningsdepartementet valdes ut berodde på att studenter och utbildning är mer reformvänligt. Det är en generationsväxling på gång i Saudiarabien och där kan förändringarna ske.Hjärpe funderar en kort stund över hur ett som han ser det rakt igenom reformvänligt och ideologiskt projekt kunde få så negativa recensioner i svensk press. Naturligt om något är så bra torde ju vara ovationer. Det blev nu i stället ungefär nio tiondelar negativa och en tiondel positiva omskrivningar i medias artiklar. Hjärpe levererar förklaringen att det var någon tok som drev på media i den riktningen.


Inga kommentarer: