2009-03-14

På måndag suddas gränsen mellan kyrka och moské utMåndag 16 mars 2009 suddas gränsen mellan kyrka och moské för första gången ut i Sveriges historia. Då invigs den nya byggnaden i Fisksätra. Under samma tak i samma byggnad ska svenska kyrkan, katolska kyrkan, Stadsmissionen och en moské husera. Det hela kallas för fredsprojekt. Varför bjuder man då inte in Usama Bin Ladin så att han förstår att Fisksätra kan skapa fred i världen mellan muslimer och kristna? Och varför byggs inga moskéer ihop med kristna kyrkor någon annanstans i världen?


"Unikt fredsprojekt får större plats i Fisksätra

2009-03-12 13:29


Källan - Fisksätra Råd och Stödcenter, är ett samarbetsprojekt där samfund och föreningar med olika religiösa inriktningar arbetar för samma mål: Att främja social öppenhet, förändra attityder i samhället och motverka segregation. Högtidlig invigning i nya lokaler sker måndagen den 16 mars.


Källan - Fisksätra Råd och Stödcenter, är ett samarbetsprojekt mellan Svenska kyrkan i Nacka församling, Stockholms Stadsmission, St. Konrads Katolska församling och Muslimska föreningen i Nacka.


Att Källan är en verksamhet som behövs har Fisksätraborna tydligt visat med sin närvaro. I ett mångkulturellt samhälle där människor från olika världsdelar och med olika religionstillhörighet möts i vardag, arbete och familjerelationer är det viktigt att öka förståelsen för likheter och olikheter. I en tid av internationella konflikter mellan nationer av olika tro ökar vikten av att visa att samverkan är möjlig. Det är ett spännande och viktigt arbete där alla samarbetspartners delar en stark tro att på detta sätt bidra till fred och integration.


- Vi jobbar utifrån en gemensam tro på varje människas orubbliga värde, säger Pernilla Landin, projektledare för Källan.


Källan vänder sig till personer som lever i nöd och utsatthet, socialt eller existentiellt. Det kan handla om råd och stöd i familjekonflikter, eller stöd i relation till olika myndigheter. Syftet är att främja integration, minska social utslagning och vara ett fredsprojekt.


- Det är viktigt att vi lyckas med Källan, vår framgång kommer att påverka andra, både i Sverige och i andra länder. Vi lever i en värld där det blir allt viktigare att samverka för att förebygga sociala och religiösa konflikter. Vårt samarbete skapar jordmån för sann gemenskap och banar vägen för samarbete inom andra områden, säger Awad Olwan, imam i Muslimernas Förening i Nacka.


Stena Fastigheter är en viktig medfinansiär av projektet.


- Goda relationer och ett socialt engagemang är grunden i vår verksamhet. Därför är det självklart för oss att stödja detta nyskapande initiativ som Källan i Fisksätra, säger Christel Armstrong Darvik, VD för Stena Fastigheter.


- Källan är en unik förebild. Den stora utmaningen är nu att hitta ytterligare vänner och finansiärer till projektet och det känns otroligt spännande, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.


Välkommen till invigningen av Källans nya lokaler -
Måndagen den 16 mars kl. 12.30 i Fisksätra kyrka på Fisksätra torg.


Invigningstal av:

Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift

Biskop Caroline Krook, Stockholms stift

Marika Markovits, direktor för Stockholms Stadsmission

Awad Olwan, imam och ordförande i Muslimernas förening i Nacka.

Christel Armstrong Darvik, VD och koncernchef Stena Fastigheter


För mer information:

Pernilla Landin, diakon och projektledare för Källan: 070 421 75 53

Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission: 08-7878 646 / 070 600 57 09

Awad Olwan, imam och ordförande i Muslimska föreningen i Nacka: 070 041 99 00

Fader Andrzej, präst i St. Konrads Katolska församling: 073 312 24 03"Källa, pressmeddelande från Stockholms Stadsmission torsdag 12 mars 2009:
Inga kommentarer: