2009-03-05

Imam tvingar sharia på skoleleverImamen Adly Abu Hajar var tidigare aktiv på Islamic Center vid den stora moskén i Malmö. I dagens SkD berättas hur han tvingar skolbarn som vill umgås att underkasta sig den islamiska lagen sharia:"– Den bästa islamiska staten är Sverige! Säger kommunpolitikern och imamen Adly Abu Hajal (M). Alla viktiga, grundläggande principer finns här.


Som imam kan han skriva brev till oroliga föräldrar som inte vill se sitt barn sova ihop med någon innan giftermålet. - Jag kallar det att vara pojkvän och flickvän på muslimskt vis, säger han. De lovar att gifta sig och föräldrarna kan andas ut."


"I ett litet tegelhus i Fosie bor den moderata politikern från Palestina, som använder sig av sharia- lagarna för att lösa relationstvister."


"Sharialagar har i Norden fått dåligt rykte. De kopplas ofta samman med fundamentalistiska islamister, som genom att införa sharialagar vill skapa ett strängt religiöst samhälle. Men allt beror på hur man tolkar dem, enligt Adly Abu Hajal. Han ser inga problem i att kombinera svenska lagar och regler med islam.


Sharia har tre nivåer. Den personliga, den familjära och den allmänna. Den allmänna lagen måste gälla för alla, därför är svensk lag sharia i Sverige."

"När ett par som har gift sig på muslimskt sätt, senare skiljer sig i Sverige, slår tingsrätten fast att skilsmässan är ett faktum. Vad domstolen inte bryr sig om är det kontrakt som muslimska par upprättar vid giftermålet.


Kontraktet innehåller en överenskommelse om en summa pengar eller en gåva, som ska betalas ut till kvinnan ifall paret skiljs. Därför är mannen inte alltid särskilt intresserad av att skilja sig muslimskt, trots att tingsrättens dom ligger fast. Så länge det inte finns något intyg från en imam om skilsmässan, behöver inga pengar betalas ut, men kvinnan kan heller inte gifta om sig och en rad andra problem uppstår i kontakten med hemlandet och inom det egna nätverket i Sverige."Läs hur Malmö tingsrätt inte tänker ingripa mot shariadomarna i Skånska Dagbladet torsdag 5 mars 2009:Inga kommentarer: