2009-03-26

Muslimsk friskola för barn med ADHD
"VISION

Kastanjeskolan ska bli Malmös bästa grundskola!

PROFILEN SPRÅK & KOMMUNIKATION
Definition:

Kastanjeskolan har profilen språk och kommunikation och arbetar med att ge eleverna en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. God kännedom i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskap."


"Genom vår skola vill vi ta tillvara det unika med Sofielund och Möllevången. Området är ett av de få områden som kan visa upp en blandad sammansättning av invånare avseende ålder, etnicitet och socialgruppstillhörighet. Genom skolan vill vi skapa en mötesplats där barn och föräldrar från alla samhällsgrupper kan verka tillsammans."


Källa, program för Kastanjeskolan i Malmö:
http://www.kastanjeskolan.nu/program.htmlBloggen Muslimska Friskolan fick ett samtal med skolsköterskan tillika kuratorn för friskolan Kastanjeskolan i Malmö. Hon berättar att inriktning på språk i praktiken innebär arabiska och somaliska. Hon säger att skolan har som affärsidé att ta emot barn med ADHD och Aspergers syndrom för att få mer betalt per elev. Vinsten tror hon hamnar i ägarnas fickor.Lärarna och personalen får nämligen lika låg lön som på andra skolor trots ett mycket svårare och mer krävande elevunderlag. Hon berättar att den största andelen barn på skolan som har ADHD och Aspergers syndrom består av arabiska och somaliska barn. Det är en mycket tung arbetsuppgift och hon undrar hur länge personalen orkar och skolan kan vara kvar.I stället för att vara en språkskola som det är tänkt har skolan blivit en plats där arabiska, somaliska och en del andra barn med ADHD och Aspergers placeras. Skolan erbjuder också utbildning för döva muslimer som får lära sig teckenspråk på arabiska. Hon säger att Kastanjeskolan är en vanlig friskola som ska ta emot alla, men att skolan utvecklats till att i praktiken bli en friskola för araber och somalier med ADHD och Aspergers.Som betyg åt sin egen arbetsplats avslutar hon med att säga att hon själv aldrig skulle sätta sina barn i en friskola.Hemsida för årskurs 1-9-skolan Kastanjeskolan i muslimtäta stadsdelen Sofielund i Malmö:
http://www.kastanjeskolan.nu/startsida.htmlKastanjeskolan
Palmgatan 19 B
214 34 Malmö
Telefon 040-840 98

Inga kommentarer: