2009-03-31

Sveriges Islamiska Skolor befarar rasismEn strid om rasism har utbrutit mellan ordföranden för Sveriges Islamiska skolor och folkpartiets skolpolitiske talesman:"Men om man noggrant läser det som Christer framför är det den vanliga hetsen mot just islamiska friskolor som tittar fram. Det kommer med jämna mellanrum attackerar mot islamiska friskolor från Folkpartiet och det är något vi håller på att vänja oss vid.


Detta är rasistiska angrepp mot muslimer som leder till stora splittringar i samhället. Vi är rädda att det är just det som FP vill åstadkomma.


Eleverna på de friskolor som ingår i Sveriges Islamiska skolor (SIS) följer den svenska läroplanen, de flesta lärare i dessa skolor är icke-muslimer och undervisningen sker i enlighet med de lagar och förordningar som finns.


Syftet med dessa skolor är att stärka identiteten hos barnen och utbilda dem så att de blir likvärdiga medborgare i samhället. Medborgare som kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter till samhället.


De ska lära sig att vara stolta över att vara både muslimer och svenskar, de ska kunna kombinera bärande av slöjan med ett arbete som advokat, läkare, polis, arbete inom det militära eller på verkstäderna i Volvo.


Varken deras hudfärg, klädsel eller etniska ursprung ska vara ett hinder för dem att vara likvärdiga medborgare. Det är detta vi lär ut till våra barn på muslimska friskolor; att de är svenskar och att Sverige är deras land, att de har lika mycket att säga och tycka om detta land som Christer.


Om det är detta som Christer motsätter sig, vilket vi befarar, kommer vi att fortsätta på samma linje oavsett om han tycker om det eller inte. Men vi varnar för att sådana här åsikter kan leda till att urholka demokratin och de värderingar Sverige står för.


Vi inom SIS indoktrinerar inte barn, vi ger dem möjligheten att ha självförtroende att kunna möta framtiden med stolthet. Vi välkomnar att man på professionella grunder, och inte på politiska, granskar och utvärdera kvaliteten och undervisningen i landets samtliga skolor.


Det är tvärt om Christer som försöker indoktrinera muslimer genom att insinuera att så länge muslimer bär slöja, ber 5 gånger om dagen, firar Ramadan, eller vill sätta sina barn i islamska friskolor, inte är och kan vara likvärdiga medborgare.


Beträffande bidrag, så är vår förhoppning att skattebetalarnas pengar skulle kunna finansiera skolornas kostnader så att skolorna inte behöver vända sig till andra, inhemska eller utländska, intressenter för bidrag. Friskolor ska få bidrag på lika villkor som kommunala skolor.


Den muslimska friskolan i Örebro som nämns i artikeln ligger inte under SIS. Vi anser att skolor ska vara självständiga och staten, inte kommunerna, ska stå för kostnaderna för skolorna.


En fråga till Christer: Var finns dessa skolor som indoktrinerar? Och har Ni verkligen besökt islamiska skolor och talat med både lärare och elever om hur undervisningen sker? Jag skickar härmed en inbjudan för att besöka våra skolor så att du ska får en första hand upplevelse och erfarenhet.


Abdirisak Waberi
Ordförande, Sveriges Islamiska Skolor"


Källa, Sveriges Television Opinion måndag 30 mars 2009:Idag svarar Christer Nylander (fp) på kritiken:


"Abdirisak Waberi, ordförande för Sveriges Islamiska Skolor, är starkt kritisk mot att folkpartiets skolgrupp tycker att man ska ställa krav på att huvudmän och större bidragsgivare till fristående skolor ska dela den svenska läroplanens värdegrund.


Waberi menar att om man noggrant läser den artikel på SVT Debatt (24/3) där jag presenterar förslaget "så är det den vanliga hetsen mot just islamiska friskolor som tittar fram". Waberi anser att "detta är rasistiska angrepp mot muslimer".


Men om man uppfattar min artikel på det sättet, så har man faktiskt inte alls läst särskilt noggrant."


Källa, Sveriges Television Opinion tisdag 31 mars 2009:


Inga kommentarer: