2009-03-26

Muslimska kommuner leder rånarliganDe muslimtäta kommunerna Landskrona och Malmö har flest antalet anmälda rån per invånare i hela Sverige? Hur kan det vara så när Koranen förbjuder stöld? Det går inte heller att i Malmö skydda sig mot rånen genom att bo i ett fint område. Enligt polisen kör de unga rånarna till alla stadsdelar på moped."Antalet rån minskade kraftigt i Malmö förra året. Trots det ligger Malmö ändå på andra plats i "rånligan" sett i relation till antalet anmälningar, före både Göteborg och Stockholm. Det framgår av statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.
I topp ligger en annan Skånekommun, nämligen Landskrona.


Antalet rån i Malmö har stadigt minskat sedan rekordnoteringen 2005. Då anmäldes nästan 1000 rån i Malmö, 974 stycken. För att få ner rånen tillsatte polisen en särskild rånkommission som skulle ta hand om spaning och utredningar för personrån som begicks av personer under 25 år."


"Han hoppas dock att Malmöpolisens satsning på det han kallar en utpräglad ungdomsrotel under våren och minst ett år framåt ska innebära att Malmö flyttar neråt på listan. Runt 40 poliser dras samman för att arbeta för att stävja alla ungdomsbrott, däribland rån som begås av unga rånare.För rånarna blir yngre och yngre, bedömer Glenn Sjögren. Varför?– Jag vet inte riktigt, men jag tror överlag att grövre brott går längre ner i åldrarna. Det är inte bara rån utan brott överhuvudtaget."


"Och även om antalet rån minskar så finns det en tendens att det blir allt mer vanligt att de unga rånarna använder vapen vid sina rån – en kniv eller något som i varje fall liknar en pistol.Bytet för unga rånare är många gånger en mobiltelefon eller kontanter."


"Många rånare kör moped och flyttar sig snabbt långa sträckor. Det finns ingen stadsdel som är mer utsatt än någon annan, personrånen är ganska jämnt spridda över hela Malmö."Källa, Skånska Dagbladet torsdag 26 mars 2009:


Inga kommentarer: