2009-03-11

Insändare gillar inte muslimska friskolor"Däremot blir det svårare för oss att ge vika för stora invandraregruppers syn på kvinnan.
Tonårspojkar som kallar svenska flickor för horor, tvångsgiften, hedersrelaterat våld och könsstympning.


Där går gränsen för vad den mest vidsynte och främlingsvänlige svensken tål.
Ett stort problem i sammanhanget är religiösa friskolor. Såväl kristna som muslimska. Där får eleverna först lära sig att tolka vad som står i de heliga skrifterna. Det världsliga kommer i andra hand. När kommer, den eljest så beslutspotente skolministern och majoren Jan Björklund, att förbjuda religiösa friskolor?

Robert Höglund"


Insändare i Folkbladet 7 mars 2009:Ja du, Jan Björklund. När ska du göra något åt problemen i de muslimska friskolorna som du varnat så ofta för? Alla de muslimska friskolorna får leva ifred för insyn precis lika mycket idag som när du började klaga på dem för flera år sedan.


I Storbritannien har muslimska friskolor förbjudit nationalskalden William Shakespeare. Vad förbjuds i muslimska friskolor i Sverige?


Inga kommentarer: