2009-03-26

Tingsrätten begär ut Islamic Centers stadgarMalmö tingsrätt har nu begärt ut stadgarna från Islamic Center i Malmö. Tingsrätten vill kontrollera om den fullmakt som juridiska ombudet advokat Cai Inge Holm skrivit under är giltig. Fullmakten för Cai Inge Holm att sköta tvistemålet är undertecknad av VDn för den stora moskén, Bejzat Becirov.Tingsrätten har efter påminnelse nu fått in ett påskrivet delgivningkvitto, som innebär att Islamic Center accepterar tvistemålet i tingsrätten med diarienummer:

T-1387/2009Nordic Modular Leasing AB i Stockholm som stämt Islamic Center på 22 obetalda månadshyror för den muslimska friskolan Ögårdsskolan hade angett fel adress. De stämde Islamic Center och angav för tingsrätten adressen Västra Skrävlingevägen 1 i Malmö. Islamic Center med moskén och Ögårdsskolan ligger som de flesta malmöbor vet i stället på Jägersrovägen 90.27 mars 2009 ska stadgarna för Islamic Center vara tingsrätten till handa. Moskéns juridiska ombud Cai Inge Holm hade nämligen meddelat tingsrätten att det inte var helt enkelt att förstå hur stadgarna och styrelsen var sammansatta. Det såg inte ut att finnas någon ordentlig organisation runt Islamic Center utan blott en gammal registrering.


Inga kommentarer: