2009-03-31

Försvarshögskolan ljuger om Rosengårdsrapporten

Uppdatering:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/forsvarshogskolan-ska-interndiskutera.html


Idag kan bloggen Muslimska Friskolan avslöja att Försvarshögskolan ljuger om det förstörda källmaterialet i Rosengårdsrapporten. Bloggen har tidigare pekat på en del omständigheter som inte såg trovärdiga ut. Nu finns bevis på att Försvarshögskolan ljuger inte bara en gång, utan flera gånger, på flera punkter och flera av forskarna. Bloggen har försökt förmå Försvarshögskolan att räta ut frågetecknen, men bemötts med fler motstridigheter, locket på och rena lögner. Det är inget roligt som blogg att försvara Rosengårdsrapporten när forskarna bevisligen ljuger.Först ut är Lars Nicander. Citerar nedan hans uttalanden från 20 mars 2009:


"Fredag 20 mars 2009 intervjuar bloggen Muslimska Friskolan Lars Nicander på Försvarshögskolan. Han är chef Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS) och ansvarig för Rosengårdsrapporten tillsammans med Magnus Ranstorp, båda på Försvarshögskolan:

http://www.fhs.se/sv/Forskning/Centrumbildningar/CATS/Magnus-Ranstorp/


Följande datum klargör Nicander för bloggen:


26 januari 2009 beslutade Lars Nicander i egenskap av chef helt ensam att källmaterialet skulle förstöras. Han stoppade samma dag själv in källmaterialet i papperstuggaren.

28 januari 2009 publiceras, redovisas Rosengårdsrapporten offentligt i media följt av en presskonferens tillsammans med integrationsminister Nyamko Sabuni samma dag.

29 januari 2009 begär några lundaforskare ut källmaterialet:


http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33782&a=1423924Nicander understryker för bloggen att det inte är olagligt att förstöra källmaterialet. Han hänvisar till att inget domstolsbeslut fanns att någon fått rätt till källmaterialet när det förstördes. Därför går ärendet inte att jämföra med Gillbergfallet där böter utdömdes. Polisanmälan som lades ner 6 februari 2009 är han bekant med och säger att den inte var tillämplig och därför inte ledde någonstans.


Bloggen är nöjd med Nicanders svar och vill gärna få bevis på att han talar sanning så att frågetecknen försvinner.


Nicander börjar bli nervös. Bloggen säger att den gärna hjälper till att sprida hans utsagor och därför bör han ej vara nervös.


Bloggen frågar om det finns något beslut eller papper som talar om att källmaterialet förstördes 26 januari 2009, två dagar före publicering. Nicander svarar att han helt själv fattade beslutet, inte skrev ner det, diarieförde det eller meddelade någon annan den dagen. Som chef behövdes det inte, svarade Nicander.


Bloggen frågade vidare angående det Försvarshögskolan sagt till media. Där hävdade Försvarshögskolan att de redan tidigt beslutat att källmaterialet skulle förstöras i samband med publicering. Alltså måste det finnas ett tidigare datum än 26 januari 2009 då ett beslut togs om vad som skulle göras när avrapporteringen närmade sig. Nicander sa att det bestämtss tidigare än 26 januari då förstörandet blev ett faktum. Nicander svarade bloggen att även då skrevs inte det beslutet ner på papper, diariefördes inte och diskuterades inte. Han förklarade att så går det till, det är rutin och inget man behöver skriva ner."


Källa, bloggen Muslimska Friskolan 21 mars 2009:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/jo-utredningen-om-forsvarshogskolans.html


Några dagar senare får bloggen ett förklarande mejl från Lars Nicander:


"Klarläggande ang tidpunkt‏

Från:Nicander Lars (

Lars.Nicander@fhs.se)

Skickat:den 24 mars 2009 22:40:32

Till:tipsaroger@hotmail.com (tipsaroger@hotmail.com)


Ang tidpunkten för destruering så har det förekommit en feltolkning av mitt meddelande 29/1. Innebörden avser att destruering skedde planenligt (under måndagen 26/1) då projektavslutningsfasen inleddes inför offentliggörandet 28/1 på e m. Syftningen i meddelandet avsåg att själva offentliggörandet skedde dagen innan.- inte att destrueringen då ägde rum.


Lars Nicander"


Källa, mejl samt bloggen Muslimska Friskolan 24 mars 2009:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/intervju-med-magnus-ranstorp-pa.html30 mars 2009 får bloggen ta del av Lars Nicanders svar om det förstörda källmaterialet som islamologen Leif Stenberg begärt ut. Av mejlen framgår två saker som Nicander ljugit för bloggen om. Nicander har inte själv förstört källmaterialet. Nicander har samtalat med sina kolleger om vad som hänt med källmaterialet runt 29 januari 2009:


"Fwd: Undersökning‏

Från:
Leif Stenberg (leif.stenberg@cme.lu.se
)

Skickat:
den 30 mars 2009 16:30:42

Till:
tipsaroger@hotmail.com


Vidarebefordrat brev:

Från: Leif Stenberg <

leif.stenberg@cme.lu.se>

Datum: to 29 jan 2009 10.49.24 GMT+01:00

Till: lars.nicander@fhs.se, magnus.ranstorp@fhs.se, josefine.dossantos@fhs.se

Kopia: exp@fhs.se, mats.ericsson@fhs.se, gerry.larsson@fhs.se, bengt.axelsson@fhs.se

Ämne: Undersökning


Bästa kollegor,


Med anledning av den uppmärksamhet som rapporten med titeln "Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild från Malmö" genererat begär jag härmed enligt offentlighetsprincipen ut underlaget för undersökningen. Jag avser följaktligen inte i min begäran själva rapporten, utan dess underlag i form av bakgrundsmaterial, intervjuer (anonymiserade) och övrigt underlag.


Jag ber er konfirmera min begäran.


I tjänsten,

Leif Stenberg

---
Leif Stenberg
Director, Associate ProfessorCentre for Middle Eastern Studies
P.O Box 201, SE-221 00 Lund, Sweden
+ 46 46 222 74 64 (Office)
+ 46 705 36 44 35 (Mobile)
www.cme.lu.se""Fwd: SV: Undersökning‏

Från:
Leif Stenberg (Leif.Stenberg@cme.lu.se
)

Skickat:
den 30 mars 2009 16:30:01


Till:
tipsaroger@hotmail.com

Vidarebefordrat brev:

Från: Nicander Lars <

Lars.Nicander@fhs.se>

Datum: to 29 jan 2009 16.52.28 GMT+01:00

Till: Leif Stenberg <

Leif.Stenberg@cme.lu.se>

Kopia: - Expeditionen FHS - <
exp@fhs.se>, mats.ericsson@fhs.se, Larsson Gerry <Gerry.Larsson@fhs.se>, Axelsson Bengt <bengt.axelsson@fhs.se>, Dos Santos Josefine <josefine.dossantos@fhs.se>, Ranstorp Magnus <Magnus.Ranstorp@fhs.se>, Broms Susanna <susanna.broms@fhs.se>

Ämne: SV: Undersökning

Bäste kollega,


Efter att nu ha undersökt saken med det forskningsteam på vårt Centrum som genomfört denna studie får jag beskedet att de minnesanteckningar från våra intervjuer enligt våra interna bestämmelser och utfästelser till intervjuobjekten har destruerats i samband att projektet igår avrapporerats och stängts. Detta för att skydda den utlovade anonymiteten hos dessa då de trots borttagande av namn annars ändå varit lätt att kontextuellt identifiera. En ytterligare djupare bakgrund här är att flera av dessa har fått uttalade hot emot sig tidigare. Detta fråntar ändå inte på något sätt seriositeten i den beprövade Delphimetodik vi använt.


I övrigt är det främst lättåtkomligt material vi använt som fakta om Rosengård, programmet Välfärd för alla m m vilket vi hämtat från Malmö stads hemsida, Sydsvenskans artikelserie från 2006 samt materialet från Amsterdam www.eenveiligamsterdam.nl/files/file.php5?id=590, Rotterdam

http://www.rotterdamveilig.nl/Media/pdf/Radicalisering%20in%20Rotterdam%20I%20Januari%202006%20Engelse%20versie.pdf
, samt material från Köpenhamns stad m m.


Mvh
Lars NicanderLars Nicander
Utredningschef C FHS/CATS
Box 27805 11593 Stockholm
08-5534 2781
070-376 27 12 (GSM)
www.fhs.se/cats"Efter Lars Nicander har vi Josefine Dos Santos:


"Bloggen Muslimska Friskolan får därefter idag 24/1 2009 en intervju med Josefine Dos Santos på Försvarshögskolan. Hon är forskarassistenten som genomförde alla intervjuerna i Rosengårdsrapporten. Den trevliga Dos Santos säger att källmaterialet förstördes 26 januari 2009 klockan 13 på eftermiddagen. Därmed bekräftar hon datumet 26 januari 2009 som Nicander vid Försvarshögskolan som förstört källmaterialet, också uppgett för bloggen Muslimska Friskolan. Om hennes chef Lars Nicander sänt ett mejl till lundaforskarna som skulle antyda att materialet förstördes 28 januari 2009 så måste det vara ett felcitat, enligt henne."


Källa, bloggen Muslimska Friskolan 24 mars 2009:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/intervju-med-magnus-ranstorp-pa.htmlEftersom Dos Santos uppmanade bloggen att återkomma med fler frågor, så följde bloggen rådet. Hon verkade nämigen så insatt i förstörandet av källmaterialet. Redan dagen efter, 25 mars 2009 återkom bloggen till Dos Santos. Hon fick frågan hur hon kan veta att källmaterialet förstördes 26 januari 2009. Dos Santos är dagen efter inte lika öppen längre. Hennes svar blir att hon inte kan svara eftersom hon sitter i möte. Hon ägnar lång tid åt att vilja ha kontaktuppgifter till bloggen, men säger sig inte ha tid att svara på den korta frågan. Hon säger att det sitter andra människor runt henne som kan höra hennes svar.Därefter tar Dos Santos bort hänvisningen till sitt mobilnummer från sin telefonsvarare på arbetet. Ingen gång på tre dagar svarar hon. Måndag 30 mars 2009 får bloggen tag i Dos Santos igen. Frågan hon lovat svara på om hur hon vet att källmaterialet förstördes 26/1 2009, vägrar hon svara på. Dos Santos säger att forskarna blivit tillsagda att de inte får svara på frågor om det förstörda källmaterialet för att JO undersöker saken. Bloggen frågar Dos Santos om det är juristen på Försvarshögskolan som sagt det. Dos Santos svarar ja.Efter Lars Nicander och Josefine Dos Santos kommer Försvarshögskolans jurist Susanna Broms.


Susanna Broms berättar 30 mars 2009 för bloggen Muslimska Friskolan att hon inte förbjudit vare sig Josefine Dos Santos, eller några av de andra forskarna att uttala sig om det förstörda källmaterialet. Broms säger att en JO-utredning inte hindrar att någon svarar på frågor. Broms tilläger att hon som jurist varken kan eller får hindra forskarna på Försvarshögskolan att uttala sig eftersom de har meddelarfrihet. Hon säger att hon inte ens diskuterat saken med forskarna.


Det avslöjar att Dos Santos ljög för bloggen Muslimska Friskolan om att juristen hindrat henne från att uttala sig.


Juristen Broms fortsätter att säga att hon inte ens är involverad i fallet. Bloggen frågar då Broms om hon vet vilket datum källmaterialet förstördes. Broms svarar att det ju måste vara något av de tre datumen 26, 28 eller 29 januari 2009 som bloggen föreslagit. Bloggen tipsar juristen att något skumt försiggår med uppgifterna om det förstörda källmaterialet.


Nu börjar även juristen att svänga. Helt plötsligt säger hon tvärtemot tidigare att hon har fått det juridiska ansvaret på Försvarshögskolan att utreda ärendet. Bloggen passar på att fråga juristen Broms rakt ut om hon vet vilket datum källmaterialet förstörts. I stället för att som tidigare hänvisa till bloggens förslag på datum, svarar Broms att hon vet vilket datum det förstördes. Bloggen frågar när. Juristen vägrar svara. Bloggen påminner om vad hon själv nyss sagt, att JO-utredningen inte hindrar henne eller någon annan från att berätta datumet. Juristen fortsätter vägra och hänvisar till att hon inte är skyldig att berätta.Till sist Magnus Ranstorp. Han ljuger inte alls, men uppvisar tydliga tecken på att han vill hjälpa till att dölja sanningen:


"Idag säger Ranstorp till bloggen Muslimska Friskolan att det var självklart för Försvarshögskolan att förstöra källmaterialet. De ville skydda de intervjuade personerna. Ranstorp säger att redan för flera månader sedan år 2008 beslöt de inblandade att källmaterialert skulle förstöras i samband med avrapporteringen i januari 2009. De diskuterade det med varandra.


Enligt Ranstorp var det så självklart att inget dokument behövde skrivas eller beslut skrivas ner 2008. Men de var överens. Ranstorp berättar för bloggen att han vet vilket datum som källmaterialet förstördes. Men han vill inte berätta det. Bloggen säger att ett datum inte kan vara kontroversiellt, förutom om personer lämnar olika uppgifter om det.


Bloggen ber därefter Ranstorp om datumet igen med hänvisning till att om Försvarshögskolan inte har något att dölja, så är det bara att berätta datumet. Ranstorp vägrar. Bloggen säger att den gärna hjälper Försvarshögskolan att sprida datumet så att allt framstår som klart och försvarligt, om de bara svarar på frågorna. Ranstorp vill inte. Bloggen frågar om det var 26, 28 eller 29 januari. Ranstorp säger att han inte tänker berätta det och inte har någon skyldighet att berätta."


Källa, bloggen Muslimska Friskolan 24 mars 2009:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/intervju-med-magnus-ranstorp-pa.htmlEftersom Försvarshögskolan den senaste veckan intensivt besökt bloggen många gånger och läst alla bloggposter som skrivits om dem, så är Försvarshögskolan välkommen att höra av sig igen. Försvarshögskolan får gärna mejla bloggen igen på e-postadress:

tipsaroger@hotmail.com
Försvarshögskolan får gärna försöka vända uppgifterna till ett sant eller i alla fall sanningsenligt svar. Bloggen har sparat bevismaterial från samtalen. Försvarshögskolans svar kan publiceras här om de så vill, så att alla kan se hur de reder ut frågetecknen. Hur trovärdigt är det att sex olika personer på Försvarshögskolan klockan 10 på förmiddagen 29/1 2009 får en begäran om att lämna ut källmaterialet, och först sex timmar senare svarar en av dem att det är förstört?

Tills de berörda hör av sig får tyvärr slutsatsen bli att bevisen talar för att några personer på Försvarshögskolan ljuger bloggen rakt upp i ansiktet. Hur trovärdig blir då Rosengårdsrapporten?Försvarshögskolans besök på bloggen Muslimska Friskolan visas genom Creeper myndighetsbesök:
http://gnuheter.com/creeper/site/muslimskafriskolan.blogspot.com
Inga kommentarer: