2009-03-29

Muslimsk lärarhögskola kan snart öppnaEn ny epok i friskolornas värld håller på att bli verklighet. Vi vet alla vad som hände förra gången. På 1990-talet fick friskolor starta i Sverige. Strax därrefter utnyttjade muslimska fundamentalister lagen till att starta muslimska friskolor som är bland de sämsta kunskapsmässigt i landet och farligast i sin indoktrinering utan möjlighet till insyn..Nu avslöjas att en friskolekedja i Stockholm ansökt att starta en egen lärarutbildning. Inom kort ska svaret lämnas om de får starta och ge examen. Vad händer om förslaget går igenom? Då måste det rimligtvis bli lagligt även för muslimska friskolor att starta sin egen lärarutbildning och ge examen.Vill Sverige verkligen ha muslimer som går på en muslimsk lärarutbildning och gör sin lärarpraktik i muslimska friskolor och examineras av muslimer och därefter arbetar på muslimska friskolor med enbart muslimska elever? Då blir insynen ännu sämre med risk för ökad indoktrinering. Kanske examineras inte den lärarkandidat i den muslimska lärarutbildningen som inte underkastar sig islam eller talar arabiska. Eftersom en del muslimska friskolor idag drivs av moskéer kan vi snart se fram emot en lärarutbildning vid någon islamistisk moské.Jämför med den svenska friskolekedjan som i stiftelseform utan insyn ansökt om att starta en egen lärarutbildning och får besked hösten 2009:"Friskola vill starta lärarutbildning


Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor vill starta lärarutbildning efter finländsk modell - med 60 platser, antagnings­intervjuer och hög vetenskaplig nivå.


Viktor Rydberg har fyra skolor i Stockholmsområdet - tre på gymnasie- och en på högstadienivå. Den första startades 1994.Nu har man ansökt hos regeringen om att få starta lärarutbildning för blivande ämneslärare på högstadiet och gymnasiet. Man vill dra igång 2010 och enligt planerna ska 60 studenter tas in. 20 procent av platserna ska gå till blivande lärare i matte och naturvetenskap. Alla ska ha ämneskunskaperna avklarade när de antas och läsa det allmänna utbildningsområdet på 90 högskolepoäng på Viktor Rydberg."


"Viktor Rydberg får dock inget besked förrän tidigast i höst.


-Vi inväntar lärarutbildningspropositionen och tar inte ställning förr­än vi vet vilka eventuella förändringar det blir i examensordningen, säger Maria Wilenius, kansliråd på ­Utbildningsdepartementet."Källa, Skolvärlden sidan 4 i nummer 6 onsdag 25 mars 2009:


"Om det blir fler behöriga sökande än antalet platser vill den blivande högskolan att högst 120 personer kallas till personlig intervju."
I
"Verksamheten föreslås komma igång år 2010.Troligen kommer Stiftelsens ansökan att skickas vidare till Högskoleverket för prövning."
I
Källa, Lärarnas Tidning 16 mars 2009:
I
I
I
Vad händer om muslimska lärarutbildningar som drivs av islamistiska stiftelser vid moskéer får anta genom personliga intervjuer i stället för betyg? De kommer då att anta personer med fundamentalistisk grundsyn framför moderata muslimer.
I
I
I
"Verksamheten föreslås komma igång år 2010.
Lärarutbildning i Sverige bedrivs idag enbart på landets lärosäten."
I
Källa, högskolan.net 3 mars 2009:

Inga kommentarer: