2009-03-22

Religionskunskapsböcker snällare mot islam efter World Trade CenterMärkligt nog blev svenska läroböcker i religionskunskap snällare mot islam efter att al-Qaida bombat World Trade Center 11 september 2001. Det visar Åsa Jonssons religionsdidaktiska kandidatuppsats från lärarprogrammet vid högskolan i Gävle 2008:"Islambilden före och efter 11 september, 2001 : en studie av fem läroböckers framställning av islams olika politiska grupper


Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap


Författare:
Åsa Jonsson; [2008]

Nyckelord:
religionsdidaktik; islam; läromedelsanalys; 11 september 2001; islamofobi; islamsyn;

Sammanfattning:


Syftet med detta examensarbete är att genom textanalys se hur olika läroböcker skriver om de politiska grupperna inom islam efter den 11 september 2001. Det var nämligen då som tre kapade flygplan kraschade in i World Trade Center och Pentagon i USA.


I undersökningen granskades fem läroböcker, två utgivna på 1990-talet (1991 och 1999) och tre på 2000-talet (2001, 2006 och 2007). Mina frågeställningar är: Vilken bild ger dessa böcker av de politiska grupperna inom islam och vilka skillnader finns mellan dem? Min sista fråga att undersöka är om dessa eventuella skillnader kan sammanhänga med 11 september, 2001?


Uppsatsens resultat visar en tydlig linje i dessa böcker. I den äldsta boken fokuserades mycket på islams utbredning. Senare pekas olika muslimska organisationer ut (boken från 2001). Slutligen försöker man ge en mer neutral och mindre laddad bild av religionen (de senaste böckerna).


Boken från 2001, tar endast upp de islamistiska grupperna, samt att al-Qaida är skyldiga till attacken 2001. Boken utgavs alltså samma år, och Bin Ladin förnekade inblandning ända till 2004, tre år efter att boken publicerades. I de två senaste böckerna är det en neutral bild som finns i samband med de politiska grupperna. Det är sparsamt med namn, detaljer och ordet "fundamentalism" nämns inte alls.

HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)"Källor:Inga kommentarer: