2009-03-05

Muslimske polisens lillebror i skolåldern blev bankrånare22 juli 2008 lämnade det muslimska föräldraparet Malmö för att återvända för gott till det gamla hemlandet Irak. Kvar i Sverige var parets fyra söner som är helbröder. De hade växt upp på Rosengård.Tre av bröderna bor i Malmö. Den yngste är folkbokförd hos den äldste i stadsdelen Gröndal. Den näst yngste brodern är inneboende hos en annan person på Hermodsdal. Den fjärde brodern som är näst äldst har flyttat till stockholmsstadsdelen Fredhäll för en tjänst som närpolis i Kista.13 oktober 2008 rånade den yngste brodern Swedbank på Regementsgatan i Malmö. Han skulle då fylla 17 år och var alltså i skolåldern. Han greps efter en tids spaning och dömdes till sluten ungdomsvård.Måndag 2 mars 2009 medverkade den 17-årige muslimske bankrånaren i Sveriges Televisions Öga mot öga. Han var likgiltig till att underlätta för sina brottsoffer genom medling:

Bankrånaren nämner i Öga mot öga själv flera gånger att hans bror är polis. Hans storebror är den muslimske polis som SVT och dagstidningar brukar intervjua i mångfaldsfrågor. Han har till och med ett eget litet bolag som tar betalt för att föreläsa om mångfaldsfrågor i polisen. Men inte i någon artikel eller annat sammanhang berättar polisen om sin lillebror som är bankrånare. Inte någon media har heller berättat om släktskapet.I samband med upploppen i Rosengård i december 2008 medverkar storebrodern som är polis i SVTs Debatt. Likheten i utseende är slående:

Läs mer:

Inga kommentarer: