2009-03-24

Intervju med Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan


Bloggen Muslimska Friskolan fick idag tisdag 24 mars 2009 en intervju med Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan:I Kvällsposten anklagar Ranstorp två vänsterpartister för lomhördhet i kritiken av Rosengårdsrapporten:


"Hur politiskt lomhörd får man vara? När jag gjorde min presentation för regionberedningen för integration och mångfald förde Sara Mohammadi fram samma kritik som hon och Vilmer Andersen gör i debattartikel i Kvällsposten - vilken för övrigt är samma som de notoriska islamologerna i Lund - nämligen att vår Rosengårdsrapport inte är tillräckligt "vetenskaplig" varför man inte behöver bry sig om resultatet.


Jag svarade henne då, liksom vi gjort i andra sammanhang, att detta inte var beställt som en vetenskaplig rapport utan som en utredning av karaktären bilaga till en statlig utredning (SOU)."


Källa, Kvällsposten måndag 23 mars 2009:Idag säger Ranstorp till bloggen Muslimska Friskolan att det var självklart för Försvarshögskolan att förstöra källmaterialet. De ville skydda de intervjuade personerna. Ranstorp säger att redan för flera månader sedan år 2008 beslöt de inblandade att källmaterialert skulle förstöras i samband med avrapporteringen i januari 2009. De diskuterade det med varandra.


Enligt Ranstorp var det så självklart att inget dokument behövde skrivas eller beslut skrivas ner 2008. Men de var överens. Ranstorp berättar för bloggen att han vet vilket datum som källmaterialet förstördes. Men han vill inte berätta det. Bloggen säger att ett datum inte kan vara kontroversiellt, förutom om personer lämnar olika uppgifter om det.Bloggen ber därefter Ranstorp om datumet igen med hänvisning till att om Försvarshögskolan inte har något att dölja, så är det bara att berätta datumet. Ranstorp vägrar. Bloggen säger att den gärna hjälper Försvarshögskolan att sprida datumet så att allt framstår som klart och försvarligt, om de bara svarar på frågorna. Ranstorp vill inte. Bloggen frågar om det var 26, 28 eller 29 januari. Ranstorp säger att han inte tänker berätta det och inte har någon skyldighet att berätta.Bloggen Muslimska Friskolan får därefter idag 24/1 2009 en intervju med Josefine Dos Santos på Försvarshögskolan. Hon är forskarassistenten som genomförde alla intervjuerna i Rosengårdsrapporten. Den trevliga Dos Santos säger att källmaterialet förstördes 26 januari 2009 klockan 13 på eftermiddagen. Därmed bekräftar hon datumet 26 januari 2009 som Nicander vid Försvarshögskolan som förstört källmaterialet, också uppgett för bloggen Muslimska Friskolan. Om hennes chef Lars Nicander sänt ett mejl till lundaforskarna som skulle antyda att materialet förstördes 28 januari 2009 så måste det vara ett felcitat, enligt henne.Det är följande passage från 30 januari 2009 i Sydsvenskan som vållar tolkningsproblem:


Sent igår fick vi svaret. Lars Nicander, utredningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, meddelade att källmaterialet i form av dokumentation av intervjuer och annat ”har destruerats i samband att projektet igår avrapporterats”.


Källa:Detta mejl sände Lars Nicander till lundaislamologen Leif Stenberg 29 januari 2009:Ordalydelsen i mejlet som Stenberg citerar anger att källmaterialet förstördes dagen innan mejlet sändes , alltså 28/1 och inte 26/1. Å andra sidan kan Nicander ha menat att 26/1 på något vis är att betrakta som i samband med avrapporteringen 28/1. Men något datum för förstörelsen av källmaterialet som lundaforskarna begärde ut 29/1, uppgav Nicander inte i sitt mejl till lundaislamologen Stenberg.Varför angav Nicander inget datum? Hade han skrivit ut datumet 26/1 hade saken varit ur världen, för det är två dagar innan rapporten offentliggjordes och tre dagar innan lundaforskarna begärde ut källmaterialet. Något som talar för att Nicander skrivit otydligt i sitt mejl till Stenberg, är det orimliga i att förstöra källmaterialet 28/1. Varför? Jo, redan klockan 0.31 den 28:e januari 2009 berättade Svenska Dagbladet om innehållet i rapporten som första nyhetskälla i Sverige:Några timmar senare 28/1 och hela morgonen var nyheten ute i samtliga svenska media och en del utländska. På eftermiddagen 28/1 höll integrationsminister Nyamko Sabuni en presskonferens tillsammans med Magnus Ranstorp om Rosengårdsrapporten.Det vore osäkert att förstöra källmaterialet för Nicander 28/1 då han kom till arbetet på morgonen kanske runt klockan 7-9 på förmiddagen. För i hans inbox hade då kanske kunnat ligga en begäran från någon eller några forskare och journalister, vänstermänniskor eller kritiker som ville ha ut källmaterialet. Då hade Nicander behövt göra en sekretessprövning med motivering. Sekretessbedömningen att inte lämna ut källmaterialet hade kunnat överklagas.Det smidigaste för Nicander var alltså om han förstörde det redan 26/1 precis som han själv och Dos Santos uppger. Därför är det oroväckande att Ranstorp inte vill bekräfta eller dementera detta datum och att Nicander själv inte angett något datum alls i sitt svar till lundaforskarna.


Efter att denna bloggpost skrevs, motttog bloggen Muslimska Friskolan nyss ett mejl från Lars Nicander som fullt förklarar den feltolkning som lätt kan göras i hans mejl till Stenberg angående destrueringen i samband med offentliggörandet av rapporten. Bloggen citerar mejlet som det är så att det bringar klarhet i saken:
I
I
I
"Klarläggande ang tidpunkt‏

Från:
Nicander Lars (Lars.Nicander@fhs.se)
Skickat:
den 24 mars 2009 22:40:32

Till:
tipsaroger@hotmail.com (tipsaroger@hotmail.com)

Ang tidpunkten för destruering så har det förekommit en feltolkning av mitt meddelande 29/1. Innebörden avser att destruering skedde planenligt (under måndagen 26/1) då projektavslutningsfasen inleddes inför offentliggörandet 28/1 på e m. Syftningen i meddelandet avsåg att själva offentliggörandet skedde dagen innan.- inte att destrueringen då ägde rum.

Lars Nicander"

Inga kommentarer: