2009-03-15

Kroksbäckselever förstörde LinnéskolanNär den invandrartäta Kroksbäcksskolan placerade sina elever i Malmös finaste och svenskaste högstadieskola Linnéskolan i Limhamn, lovordades projektet. Det berodde på att Kroksbäcksskolan behövde byggas om. Linnéskolans rektor Johan Revemark fick pris för att han höll tyst och låtsades att allt gick bra. I dag erkänner han för Sydsvenskan hur integrationen misslyckats och Linnéskolan blivit otrygg sedan eleverna från Kroksbäck anlände för två år sedan. De flesta eleverna från Kroksbäcksskolan har muslimsk bakgrund:
"När högstadieelever från Kroksbäck flyttade till Linnéskolan höstterminen 2007 hördes många kritiska röster. Snart två läsår senare är rektorn glad över betygen, men missnöjd med stök på rasterna.


I rasthallen ”Spelhålan” i källaren får eleverna inte länge spela pingis eller lufthockey. Sporterna ledde till för mycket bråk.


– Stimmiga aktiviteter har inte funkat i det begränsade utrymmet. De bråkar om vems tur det är att spela. Tills vi kommer på ett sätt att förbättra det är spelen borta, säger Johan Revemark, rektor på Linnéskolan."


"Men Spelhålan är inte det enda stället det är stökigt på. På skolgården har det blivit ett hårdare klimat.


– Det är en del i kulturmötet. Vi har olika sätt att vara och att tala till varandra. Det leder till missförstånd. Språket har blivit lite tuffare. Bullernivån har blivit högre, säger Johan Revemark.


Särskilt sexorna som kommer från mindre skolor har känt sig otrygga. Oroliga föräldrar, både från Kroksbäck och Limhamn, har ringt till rektorn och berättat att barnen är rädda för andra elever på rasterna.


– Det handlar inte om smågruff i korridoren för det finns på alla skolor. Det är inte så att vi har slagsmål varje dag, men när det händer blir det större. Det rings in personer utifrån som lägger sig i."


"Som när femmorna från Kroksbäcksskolan hälsade på inför hösten och en pojke var stökig i matsalen.


– Då reste sig en äldre elev upp och sa ”så gjorde vi kanske på Kroksbäck, men så gör vi inte här på Linné, här sköter vi oss”."


"På Kroksbäcksskolan saknar vanligtvis omkring en tredjedel av eleverna behörighet till gymnasiet, på Linnéskolan runt 5 procent. Elever från Limhamn sökte sig till andra skolor. Klasserna har sedan dess halverats."


"En pappa hörde av sig till Sydsvenskan och var orolig för att bråken på skolgården ökar rasismen bland Limhamnseleverna. Hur ser du på det?


– Det är klart att det finns rasism. Det finns ungdomar som har blivit mer rasistiska, men det är absolut inte merparten."Källa, Sydsvenskan söndag 15 mars 2009:


Inga kommentarer: