2009-03-11

Infiltration av moskéer
Moskéer ses som säkerhetsrisker. Därför sker infiltration av de moskéer i Sverige som anses utgöra fara. I USA kom det nyligen fram hur FBI infiltrerade moskéer. Det får nu hård kritik i en svensk vänstertidning som tycker att det är bra med muslimsk terrorism:
"Enligt en av landets muslimska organisationer, Muslim Public Affairs Council, MPAC, anmälde Ahmadullah Niazi år 2007 en person i sin moské som agerat misstänkt och nämnt planer om terrorattacker och heligt krig.


FBI:s Los Angeles-kontor meddelade att de skulle undersöka situationen och den misstänkte avstängdes från moskén i tre år. Enligt Ahmadullah Niazi tog FBI sedan kontakt med honom för att höra om han ville arbeta som avlönad informatör. När han vägrade säger han att de hotade att göra hans liv till "ett helvete".


Ahmadullah Niazi anhölls förra veckan anklagad för att ha ljugit om sina migrationspapper men släpptes sedan mot en borgensumma på motsvarande 4,6 miljoner kronor.


När en representant från FBI, Thomas J. Ropel, vittnade om att den som anmälts år 2007 i själva verket var en FBI-meddelare som infiltrerat flera moskéer i Orange County i Kalifornien, skapade det starka reaktioner bland medlemmar i den aktuella moskén, meddelar MPAC.


Avslöjande om FBI:s hemliga bevakning av moskéer i landet kritiseras starkt, särskilt av muslimska organisationer och de imamer som länge arbetat för att skapa förståelse för det amerikanska rättssamhället. MPAC, har kallat FBI:s arbetsmetoder "förödande" och sagt att det nu är upp till FBI att bygga upp förtroendet och respekten igen.


– När FBI sysslar med bevakning av moskéer och köper sig informatörer skapar det bara misstro, säger professor David Cole från Georgetown University.


Han menar att sådana metoder enbart får användas när det finns starka misstankar om kriminell verksamhet - och det finns väldigt lite som talar för att muslimer i USA har kopplingar till al-Qaida eller andra terrornätverk.


Muslimer är den religiösa grupp som möter mest negativa attityder, visar en ny studie som presenterades nyligen i USA."
Källa, New York (IPS) genom Göteborgs Fria Tidning tisdag 10 mars 2009:


Inga kommentarer: