2009-03-14

Hälften behöver specialpedagog på RosengårdsskolanI Ilmar Reepalus öppet antisemitiska stad Malmö har han med massinvandring skapat sitt muslimska paradis Rosengårdsskolan. I detta mångkulturella klondyke avslöjas nu att det finns klasser där 50 % av eleverna är i behov av specialpedagog. Men ingen får det. På Rosengårdsskolan behöver 70 % av eleverna särskilda insatser:"Rosengårdsskolan har fått 12 av de extra 148 miljonerna som skulle höja betygen i Malmö 2005-2008. Men som helhet har skolans resurser minskat de senaste åren. Högstadieläraren Johan Alm har en niondeklass där hälften behöver specialpedagog. Ingen får det."


"Han anser inte att den svenska skolan är likvärdig. Situationen på Rosengårdsskolan ser han som ett extremt exempel på problem som finns i segregerade områden i hela landet.


Killarna och tjejerna som går på Rosengårdsskolan bor i miljonprogramsområdet Herrgården, rikskänt för kackerlackor, bränder och upplopp. Trångboddheten är extrem. Endast 15 procent av de vuxna har jobb - inget annat område i landet har så låg förvärvsfrekvens. Till Herrgården flyttar människor direkt från krigsdrabbade områden. Och härifrån flyttar de som får det bättre. Halva befolkningen byts ut på fyra år. Från Rosengårdsskolan försvinner hela tiden resursstarka elever, och ständigt kommer nya barn med stora behov. Många har aldrig gått i skolan tidigare.


– Barnen behöver stöd hela tiden, pedagogiskt och socialt. De skriker efter det på olika sätt. Man måste ta tag i det för att kunna hantera undervisningen, säger Johan Alm.


Rosengårdsskolans betyg är bland de lägsta i landet. Av dem som gick ut nian förra våren var fyra av tio behöriga till gymnasiets nationella program.


Halva Johan Alms klass 9:3 skulle behöva specialpedagog. Hälften har IG i matematik. Två tredjedelar har åtgärdsprogram – det skriver läraren när eleven inte når målen.


Elever som har särskilda behov har laglig rätt till särskilda insatser. Det står i grundskoleförordningen. På Rosengårdsskolan behöver 70 procent av eleverna särskilda insatser. Skolans två specialpedagoger räcker bara till en bråkdel av behoven. Sjätteklassare och sjundeklassare prioriteras – ingen i nian får hjälp.


–I min niondeklass har knappt någon fått specialpedagog de två senaste åren.


Redan 2006 påpekade Skolinspektionen att eleverna på Rosengårdsskolan som behöver särskilt stöd inte får tillräcklig hjälp. Sedan dess har glappet mellan resurser och behov blivit ännu större."


"Jag gillar mitt jobb – men inte förutsättningarna.


Han säger att vissa lektioner kan vara som en fritidsgård - eller en mardröm. En mardrömslektion beskriver han som väldigt pratig, okoncentrerad och skrikig.


–Det är inte konstigt att det kan bli så. De här eleverna är så otrygga."


Källa, Sydsvenskan lördag 14 mars 2009:


Inga kommentarer: