2009-03-18

JO utreder Rosengårdsrapportens förstörda källmaterialEfter att vänsterpolitikern Lutz Pagel i Malmö JO-anmält Försvarshögskolan för att de förstört källmaterialet i Rosengårdsrapporten, tar nu JO upp fallet:"Det är detta som två privatpersoner, en i Malmö och en i Stockholm, har anmält till JO. En av anmälarna menar att källmaterialet troligen förstördes först när de kritiska forskarna begärde att få se det. ”Hur lagligt och hur lämpligt är det att en myndighet 'besvarar' en begäran om utlämnande av handlingar genom att förstöra dessa handlingar”, frågar anmälaren.
Rektorn för Försvarshögskolan ska ha lämnat sitt svar till JO senast den 5 maj."


Källa, Sydsvenskan onsdag 18 mars 2009:Men redan 6 februari 2009 lade polisen ner anmälan om det förstörda källmaterialet med motiveringen att eventuellt brott ej går att styrka:


"Idag kan bloggen Muslimska Friskolan berätta att brottsmisstanken mot Försvarshögskolan för det förstörda källmaterialet är borta. Fredag 6 februari 2009 tog kriminalinspektör Kerstin Svensson beslutet att slutredovisa polisanmälan med diarienummer:

0201-K29877 för 2009

Motiveringen är att eventuellt brott ej kan styrkas. Polisanmälan fick aldrig någon brottsrubricering. Den sköts upp i avvaktan. Norrortspolisen i Stockholm berättar idag för bloggen Muslimska Friskolan att polisanmälan kan komma att upptas om nya omständigheter runt det försvunna källmaterialet framkommer. Slutredovisningen innebär i detta fall inte att brott ej har begåtts. Bara att brott inte kan styrkas. Ärendet har handlagts av samordningsgruppen på Norrmalmspolisen i Stockholm."


Källa, bloggen Muslimska Friskolan 10 februari 2009:Hur ska JO kunna styrka ett brott som polisen inte kan styrka? Onödigt dubbelarbete. Eller så gör antingen polismyndigheten eller Justitieombudsmannen fel.


Inga kommentarer: