2009-03-18

Islamic Center struntar i delgivningIdag 18/3 2009 berättade Malmö tingsrätt för bloggen Muslimska Friskolan att Islamic Center inte kvitterat sin delgivning. 26 februari 2009 sände Malmö tingsrätt sin stämning till Islamic Center i tvistemålet om 22 obetalda månadshyror för den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Moskén och dess VD Bejzat Becirov ska skriva på att de mottagit delgivningen om stämning i Malmö tingsrätt. Så har inte skett.


Därför sände Malmö tingsrätt i måndags 16 mars 2009 en påminnelse till Islamic Center. En kopia av påminnelsen sände Malmö tingsrätt till Islamic Centers juridiska ombud Cai Inge Holm.


Malmö tingsrätt berättar för bloggen att något datum för förhandling i tvistemålet inte kan ske förrän Islamic Center har nåtts för delgivning.
Juridiskt ombud för Islamic Center är advokaten Cai Inge Holm hos advokaterna Holm & Åberg i Malmö:


"Advokat;
Cai Inge Holm
Tegelgårdgatan 3
S-211 33 Malmö
Phone: + 46 40 611 2003
Fax: + 46 40 233 807"
Det är märkligt att Islamic Center håller sig undan rättvisan genom att inte skriva på delgivningsbeslutet. Det sker oftast bland kriminella som vill hålla sig undan tingsrätten. En delgivningsman får till slut jaga personen som ska skriva på. Infinner sig personen därefter inte kan vite utdelas för den som håller sig undan förhandling i tingsrätten. Polis kan till slut hämta vederbörande. Vad har Bejzat Becirov att dölja när han förhalar processen?


Inga kommentarer: