2008-02-10

Lärare underkastar sig islam?


"Engelska lärare undviker Förintelsen

En undersökning som berör hur brittiska lärare undervisar i olika historiska ämnen har skapat uppmärksamhet i England.

Enligt undersökningen undviker en del lärare att ta upp Förintelsen i sin undervisning för att inte stöta sig med elever som har muslimsk bakgrund, det uppger BBC på sin hemsida. I rapporten tas som exempel en skola upp i norra England där man helt enkelt valt bort att undervisa om Förintelsen. Andra ämnen som undvikits och anses vara känsliga är exempelvis korstågen och slavhandeln. Den ansvarige skolministern Lord Adonis har tidigare sagt att den nationella läroplanen uppmuntrar lärare att ta hänsyn till den multikulturella fördelningen i klassrummet. Men en talesman för utbildningsdepartementet säger att det visserligen finns utrymme för skolor att variera sin undervisning men att kunskap om Förintelsen enligt läroplanen ska vara obligatorisk."


Källa, Världen idag 6/2 2008:


Storbritanniens skolminister dementerar uppgifterna. BBC finner en möjlig kärna och särintresse till vad som verkar vara ett kedjebrev:

Inga kommentarer: