2008-02-04

Utrikesdepartementet granskar Malmös saudiresor


Idag måndag 4 februari tog Utrikesdepartementets politiska avdelning för frågor rörande Saudiarabien beslut om att granska hur utbytet med Malmös skolelever ska gå till.


Projektet har omtalats i tidigare poster:
I

Det är Susanne Nilsson, helt ny på UD:s Saudiarabienavdelning som fått in dokument från svenska ambassaden i Riyadh om skolutbytet. Hon säger att projektet är en statsangelägenhet mellan Sverige och Saudirabien. Länk till UD:s Saudiarabienavdelning:


Ambassaden i Riyadh har Spiritus Mundis projekt med malmöeleverna överst bland nyheterna från 2008-01-05:

Direktlänk till ambassadprojektet:


UD har idag beslutat sig för att granska vilket svenskt storföretag i Saudiarabien som ska betala malmöelevernas flygresor. Henrik MeliusSpiritus Mundi ska inte kunna hålla företaget hemligt.


Idag 4/2 höjs kritiska röster från olika stadsdelspolitiker tillhörande s, m och mp i Limhamn-Bunkeflo i Malmö mot projektet. Från den styrande majoriteten och oppositionen är man överens om att något är skumt med projektet. Alla stadsdelspolitikerna säger att på mötet 23/1 framkom att projektet inte skulle kosta stadsdelen något. Detta stämmer. Länk till stadsdelspolitikerna i Limhamn-Bunkeflo:Men en av politikerna berättar att den kontaktat Spiritus Mundi efter stadsdelsfullmäktigemötet 23/1 för att få reda på mer, utan att lyckas. Politikern säger att stadsdelen inte godkänt utbyte än, bara utbildningschef Mats Bååths planeringsresa. Politikern är kritisk till att ambassaden och Spiritus Mundi lagt ut schemat innan stadsdelen hunnit teckna tilläggsförsäkring för skolbarnens saudiarabienresa. Politikerns huvudinvändning är att om Bergaskolans barn i Limhamn ska delta i ett utbyte, så bör det inte ske med den värsta diktaturen Saudiarabien.


Stadsdelens ordförande säger att fullmäktige inte godkänt utbytet med skoleleverna och inte informerats om att det gäller skolbarn eller Bergaskolan, bara att utbildningschef Mats Bååth ska åka om en vecka.


En tredje politiker ställer sig positiv till projektet så länge ett företag betalar, men vill att eleverna, föräldrarna och lärarna ska tillfrågas först och att beslut måste tas i stadsdelsfullmäktige innan klartecken ges. Inte som nu att alla ska resa om två månader utan att veta om det. Politikern ska kontakta utbildningschef Mats Bååth för ett klargörande.


Stadsdelsledningen i Fosie där Hermodsdalsskolan ska åka känner inte till projektet. Sekreteraren ska meddela förvaltningschef Jurgen Lindemann, så att han informeras:


Den nyligen hedersmördade flickan torde precis ha gått ut Hermodsdalsskolan:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_838369.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_837599.svd


Sekreteraren i Fosie hänvisar till att ansvarig för projektet i Fosie är
Barn- och ungdomschef Henric Kahlmeter: 040-34 72 46:
http://malmo.se/stadsdelar/fosie/forskolorgrundskolor/barnochungdomskontor.4.33aee30d103b8f15916800036703.html

Bäckagårdsskolan har dragit sig ur projektet. Ansvarig för det beslutet är rektor Kerstin Servin:
http://malmo.se/stadsdelar/husie/forskolorgrundskolor/grundskolor/backagardsskolan.4.33aee30d103b8f15916800039883.html

På planeringsresan till Saudiarabien 10 februari flyger Limhamn-Bunkeflos utbildningschef Mats Bååth:
http://malmo.se/stadsdelar/limhamnbunkeflo/forskolorgrundskolor/informationfranutbildningschefen.4.18feca11043f879e02800018.html
tillsammans med Spiritus Mundis projektansvarige, ordförande och ägare Henrik Melius:
http://www.eniro.se/query?what=news&search_word=Henrik+Melius&subject=&site=


De två skolfacken ska låta sina medlemstidningar Lärarnas Tidning och Skolvärlden bevaka utbytet. Om någon har uppgifter av intresse kan de vända sig till de båda redaktionerna via hemsidorna:

http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?CategoryID=4088

http://www.skolvarlden.se/kategori_forward.jsp?category=7

Inga kommentarer: