2008-02-19

Malmöelever ska könssegregeras i Saudiarabien


Sydsvenskan avslöjar idag att de 12-åriga skoleleverna som Malmö stad ska skicka till Saudiarabien kommer att könssegregeras. De kommer inte att få måla en tavla ihop pojkar och flickor utan säras åt, precis som det saudiska kvinnoförtrycket påbjuder. Allt påhejat av utbildningschef Mats Bååth. Utbildningschefen bedriver även politisk propaganda, när han via sin fru andrahandsinformerar att saudiska kvinnor inte är förtryckta, trots flera lagar som kränker kvinnors mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Denna könssegregering vill Bååth nu lära ut till oanande 12-åringar. Och hans fru Lena Bååth är på väg att föreslå Malmös lärarhögskola att könssegregera sina lärarkandidater i Saudiarabien:


Källa, Sydsvenskan sidan C4 tisdag 19 februari 2008:


Hittils har åtta tidningsartiklar publicerats av 4 olika tidningar. Bloggen Muslimska friskolan har nu sett till att det kommer att bli artiklar i två nya tidningar om ett tag, så att inte endast sydvästskånska tidningar tröttnar på att ensamma dra fram alla kontroversiella idiotier som ansvariga försöker lura på barnen.


Intressantast av allt är att folk på bloggar och forum nu blivit så förbannade att några funderar i kommentarerna på att polisanmäla utbildningschef Mats Bååth och hela projektet till ekobrottsmyndigheten.


Läs mer om arga kommentarer bland annat till följande bloggposter och forum:


Detta Saudiarabien avslöjas med att bedriva könsapartheid mot skolflickor. Några skolflickor fick brännas inne och lämnades kvar i en skolbrand, eftersom en undsättning hade kunnat visa skolflickorna i sönderbrända kläder som visade för mycket:Flera som kommenterat Bååths positiva utbyte med saudisk islamism med hänvisning till mångkultur, undrar varför Bååth i så fall bor i Vellinge där man inte alls vill ha mångkultur.


Därför har den här bloggen letat fram lite kul kontrast. Mats och Lena Bååth bor inte bara i Vellinge. De bor i en av Vellinges mest svårtillgängliga delar, Gässie med cirka 500 invånare bosatta i en villastad 3 kilometer från närmsta bussförbindelse. Det går inga tåg och inga bussar dit bara bilägare kan ta sig. Byn är helt isolerad. Här bor paret Bååth där de håller hov för sin släkt av andra övre medelklassmänniskor från Vellinge långt borta från allt vad islam innebär. Klicka på länken och undra varför inte Bååth kan sätta upp en muslimsk friskola i i det isolerade Gässie:Inga kommentarer: