2008-02-27

Israelhat i klassrummet


Mellanstadieklassen i den muslimska friskolan hade kartövning i flaggkunskap. Eleverna fick i kartboken studera alla världens flaggor i färg. Uppgiften löd att se vilka typer av mönster som flaggorna kan ha. Då är det en somalisk elev som får syn på Israels flagga och säger:

" - Så här gör jag med Israels flagga"

Varpå eleven spottar rakt mot Israels flagga i kartboken.


Aktuella artiklar om Israel:

Inga kommentarer: