2008-02-29

Pedagogikdoktor angriper saudiresorna


I dagens Sydsvenskan avslöjar filosofie doktor i pedagogik vid Malmö högskola Laid Bouakaz spelet bakom Spiritus Mundi.

Bouakaz säger att Spiritus Mundi varken representerar den saudiska kulturen eller den arabiska kulturen i Malmö. Motivet anger pedagogikdoktorn vara följande:


"Medan arabiska föreningar och andra eldsjälar som arbetar för integration i Malmö trängs i små källarlokaler och ofta har bedrövlig ekonomi, söker Spiritus Mundi medel och utför resor för miljoner i namn av utveckling av arabisk kultur. Spiritus Mundi är mer eller mindre en vinstdriven verksamhet för handel med kultur."

"Hur många elever från Saudiarabien finns på Malmös skolor? Hur många medlemmar med arabisk härkomst har Spiritus Mundi? Varför samarbetar inte Spiritus Mundi med arabiska föreningar i Malmö?"

"Spiritus Mundi lever enögt i sin egen kultur och håller på att förvandla potentiella resurser i Malmö till aktuella samhällskonflikter. Den här typen av kulturhandel kan förstärka främlingsfientligheten."
I
Källa, Sydsvenskan sidan B5 fredag 29 februari 2008:

I
Bouakaz inlägg i debatten måste ses som en stark kritik till hans kollega, områdeschef Lena Bååth som för lärarhögskolans räkning samarbetar med Spiritus Mundi om utbytesprojektet.


Hemsida på Malmö högskolas lärarutbildning för Laid Bouakaz som forskar kring föräldrasamverkan, skolintegration och tvåspråkighet/flerspråkighet i skolan:


Inga kommentarer: