2008-02-22

Ögårdsskolans skolbussar söker dispens från miljözon


Sydsvenskan avslöjar en uppföljning till sitt avslöjande att den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center bussar eleverna i strid mot miljözonen. När de nu inte längre kan det på grund av böteshot, så söker Svedala Buss därför dispens för att fortsätta med miljöföroreningen i miljözonen. Ägaren motiverar ansökan med att han är 72 år och inte får lån till en ny buss. Men en 72-åring är inte i behov av extrainkomster och driva bussbolag för sin försörjning. Så argumentet faller. Malmö stad ger aldrig några dispenser för miljözon, så det kan Ögårdsskolan glömma.

Källa, Sydsvenskan fredag 22 februari 2008:


I stället bör Ögårdsskolan naturligtvis teckna avtal med ett bussbolag som vill följa lagen. Ligger några andra skäl bakom till varför Ögårdsskolan inte vill bryta avtalet med Svedala Buss? Sydsvenskan skrev 16/2 om att en polisutredning pågår om Ögårdsskolans skolbussar och att Svedala Buss som utför transporterna bryter mot miljözonsreglerna:


Skatteverket i Södertälje har två gånger i förmiddags googlat på "Islamic Center församling". Undrar i vilket syfte?


Inga kommentarer: