2008-02-28

Limhamn begär utredning om saudiresorna


På onsdagskvällens stadsdelsfullmäktigemöte i Limhamn-Bunkeflo diskuterades de kontroversiella saudiresorna för sjätteklassare. Politikerna ändrade i dagordningen så att en utredning sker av förutsättningar, syfte och bakgrund till saudiresorna.


Ordföranden Birthe Sörestedt (s) menade att Spiritus Mundi och ambassaden har motstridiga uppgifter om projektet på sina hemsidor. Åke Johansson (sd) vill att saudiresorna ska tas upp i stadsdelens fullmäktige och inte bara i arbetsutskottet. Sedan resignerade Birthe Sörestedt (s) och ville få politikerna att avstå från att fatta beslut om frågan till förmån för barnen och föräldrarna själva.


Källa, Sydsvenskan sidan C9 torsdag 28 februari 2008:


Det verkar som om majoriteten av politikerna i Limhamn-Bunkeflo nu vägrar ta sitt ansvar. De menar att det inte är deras fråga. Varför beslöt de då i stadsdelsfullmäktige att sända utbildningschef Mats Bååth på planeringsresan till Saudiarabien? Då var det helt plötsligt stadsdelsfullmäktiges beslut. De är ansvariga för startskottet i denna härva.


Inga kommentarer: