2008-02-01

Säcken knyts runt Bismilahi


Svenska Dagbladet skriver nu på eftermiddagen om hur åklagaren drar åt kappsäcken med förlängd häktning för ägaren till Bismilahi muslimska förskolor i Rinkeby. Samtidigt tar de borgerliga stockholmspolitikerna krafttag för insyn och åtgärder mot denna typ av friskolor:


"Ägaren till förskoleföretaget Bismilahi ska sitta häktad i ytterligare minst två veckor. Den 40-åriga kvinnans försvarare har gått med på att ge åklagaren mer tid på sig att utreda misstankarna om grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Samtidigt som rättsprocessen rullar vidare har de befarade oegentligheterna på bolagets sju förskolor i Rinkeby och Tensta lett till en debatt om kontrollen över enskilda förskolors skattefinansierade bidrag.

De styrande politikerna i Stockholms stads utbildningsnämnd enades igår om ett krav på hårdare granskning av dagis som drivs i privat regi. De borgerliga partierna ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att ”se över riktlinjerna för tillsyn av enskilt driven förskola” och ”de egna rutinerna för hantering av synpunkter och klagomål”."


Socialdemokraterna vill ge böter för denna typ av brott som Bismilahi kan ha begått:

"Socialdemokraterna välkomnar detta, men lägger fram ett eget sjupunktsförslag om skärpt kontroll. Oppositionsborgarrådet Roger Mogert (s) lämnar i nästa vecka in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att kommunen tar reda på om det går att införa sanktioner, till exempel någon form av böter, mot företag som inte sköter sig."


Källa, Svenska Dagbladet 1 februari 2008:

Sveriges Radio Stockholm fegar ur och vill inte namnge den muslimska förskolan Bismilahi i sin morgonsändning:


Dagens Nyheter rapporterar att Bismilahiskandalen orsakar politisk strid i Stockholm:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=738925


Igår tog Svenska Dagbladet in en arg insändare av Staffan Olsson, författare och föreläsare i sekretess- och skolansvarsfrågor, Södertälje. Han går i sin insändare åt Bismilahi muslimska förskolor och hävdar att tjänstemännen inte använt sig av den granskningsrätt de haft till förfogande:
http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_824705.svd

Inga kommentarer: