2008-02-20

Malmöpolitiker vill bekämpa saudisk kultur


Den mycket seriöse malmömoderaten Rickard Wendel och malmöcenterpartisten Laszlo Varga samt förre malmömufordföranden Ardavan Khoshnood har i sina bloggar börjat debattera malmöelevernas saudiresor. I samtliga fall rör det sig om kvinnosynen i Saudiarabien i relation till vad utbildningschef Mats Bååth och hans fru från lärarutbildningen i Malmö uttryckt. Rickard Wendel anser att den saudiska kulturen ska bekämpas och önskar därför att frågan lyfts till ansvariga politiker. Är det inte dags för fler politiker att vakna i denna fråga?


I
I

Inga kommentarer: