2008-02-15

Islamic Center varnar för radikala imamer


Datalärare vid den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö är palestiniern Ayoub Chibli. Han är även imam och vigselförrättare vid moskén som tillsammans med skolan går under namnet Islamic Center. Chibli har där egen hemsida:

Idag var han gäst hos P1s Människor och tro:

"Svenska imamer - nytt vaccin mot radikalisering av islam?
P1 fredag 15/2 kl 14.03, repris lördag 16/2 kl 17.00"

Hör programmet här:


Lars Leijonborg inleder programmet med att imamer själva krävt hans förslag om statlig imamutildning. Leijonborg säger att det är för att inte få en radikalisering av islam i Sverige med wahabism.

Imamen Ayoub Chibli från moskén i Malmö säger att han inte tror på att en statlig imamutbildning skulle fungera. Han säger att det inte skulle lyckas och att inga jobb skulle finnas för dem. Orsaken sägs vara att wahabismen skulle vilja ha sin egen imamutbildning, Muslimska Brödraskapet sin och islam light sin. Det skulle behöva byggas nya moskéer för dessa imamer. Chibli tror inte att muslimer vill ha en imam utbildad i Sverige utan hellre hämtar imamer från muslimska länder. De skulle behöva vidareutbilda sig i samhällskunskaåp och gemensamma värderingar.

Chibli berättar att vissa imamer i Sverige förkunnar att muslimer inte ska lära sig svenska och integreras i det svenska samhället. Dessa radikala imamer uppmanar muslimer i Sverige att leva på bidrag för att försvaga det svenska samhället som de ser ner på. En god muslim ska enligt sådana imamer ställa sig utanför samhället.

Imamen Ayoub Chibli är självlärd. Han kommer från Palestina. Den enda utbildningen han gått i Sverige är några kurser på egen hand som skaffat honom allmänbildning. Han menar att en imamutbildning inte bör innehålla något om religion utan bara följande moment:

samhällskunskap
demokrati
jämlikhet
jämställdhet
rättvisa
tolerans
religionsfrihet
yttrandefrihet


Eftersom islamologen Jan Hjärpe nyss föreslagit att en statlig imamutbildning skall förläggas till Malmö-Lund, kan man då förvänta sig att Islamic Center håller fingrarna borta eftersom dess imam avråder från statlig imamutbildning?


Inga kommentarer: