2008-02-03

Hemlighetsmakeri bakom saudiresorna


I torsdags berättade bloggen Muslimska friskolan om hur saudisk islam ska underkasta malmöelever:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/01/saudisk-islam-ska-underkasta-malmelever.html


Flashback visar att projektet helt klart är kontroversiellt:
http://www.flashback.info/showthread.php?t=615202


TV4 avslöjade i förrgår att FN anklagar Saudiarabien för brott mot de mänskliga rättigheterna. När det gäller kvinnor utsätts de för systematiskt förtryck som genomsyrar alla aspekter av de saudiska kvinnornas liv, enligt FN:s kommitté mot diskriminering av kvinnor:
http://tv4nyheterna.se/1.263094/nyheter/2008/02/01/saudiska_kvinnor_ar_fortryckta


I en interpellation med handelsminister Ewa Björling (m) frågar Britta Rådström (s) hur handelsministern "avser att agera för att handel och andra ekonomiska förbindelser med Saudiarabien leder till demokrati och att kvinnoförtrycket upphör":
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2007/08&dok_id=GV12643&nr=643


Till detta land ska nu i vår ett svenskt företag i Saudiarabien forsla minderåriga malmöbarn under skoltid som levande reklampelare, för att visa upp att det går hur bra som helst att idka utbyte med den wahabitiska diktaturen. Enbart för att kunna öka sin egen försäljning. Detta företag vill projektledaren Henrik Melius från Spiritus Mundi inte avslöja. Om de ska tjäna pengar på att kommunala malmöelever ska underkasta sig wahabismen genom att inte få föra fram västerländsk musik utan lydigt stå med menlösa teckningar i handen istället, så bör åtminstone företaget bakom vara känt. Vilket är företaget som betalar flygbiljetterna som ska vara en del i elevernas undervisning? Korten på bordet, tack!


Bloggen uppmanar alla läsare att begära ut offentliga handlingar och protokoll om projektet, vilket företag som står bakom och vilka som ska delta. Skolorna måste lämna ut sådana beslut. Tre mellanstadieskolor ska enligt Spiritus Mundi delta: Bergaskolan i Limhamn, Hermodsdalsskolan i Fosie och Bäckagårdsskolan i Husie.


Nu visar det sig att hemlighetsmakeriet bakom projektet är ännu större. Bäckagårdsskolans skolledning har förbjudit en lärare att åka med på en förberedande resa till Saudiarabien trots att det skulle vara gratis. Skolledningen har också valt att Bäckagårdsskolan ska dra sig ur och inte alls delta trots att Spiritus Mundis projektledare Henrik Melius berättar att skolans elever ska delta. Skolrådet på Bäckagårdsskolan har hållits utanför och inte fått vara med i beslutet som berör deras barn. Föräldrarepresentanterna har inte fått veta något alls. Bäckagårdsskolan vägrar uppge skälen till att de drar sig ur. Vilka motiv kan finns bakom Bäckagårdsskolans agerande?


Bergaskolans lärare är inte ens informerade att de om några månader ska åka till Saudiarabien med sina elever. Vad tycker i så fall föräldrarna till barnen som ju då inte ens vet om att deras barn ska bli reklampelare i ett fundamentalistiskt land?


Hermodsdalsskolan avslöjar att de inte kommit till beslut än utan är i diskussionsstadiet. De bekräftar att det är sent eftersom det bara är ett fåtal månader till avfärd. Eleverna och föräldrarna vet inget än. Skolledningen är misstänksam mot att någon känner till det som ligger i deras diskussionsunderlag. Men varför hemlighetsmakeri om resor som berör kommunanställd personal och kommunala skolbarns undervisningstid?
Men Sveriges ambassad i Saudiarabien som är med och arrangerar projektet verkar inte förstå oklarheterna i det som nu är en statsangelägenhet. Ambassaden har redan lagt upp det färdiga schemat som malmöbarnen ska tvingas in i utan att ens ha blivit informerade ännu. De är ju inte myndiga. Deras föräldrar har inte blivit tillfrågade eller fått ta ställning om de vill att deras barn ska fara:


Nästa vecka kommer journalister att ställa frågor om projektet. Flera journalister undrar hur det kan vara hemligt vilket företag som betalar, när det samtidigt ska använda projektet för att marknadsföra sig.


En journalist däremot anser att det är självklart att malmöeleverna i 10-12-årsåldern inte ska få framföra västerländsk musik. Journalisten anser att det är viktigt att barnen inte ska stöta sig med Saudiarabiens statsreligion wahabism. Journalisten anser vidare att de saudiska barnen som i utbytet senare ska besöka malmöeleverna ska skonas från västerländsk musik som är stötande/förbjuden för dem.
Journalisten anser att det är helt i sin ordning att det blir teckningar i stället för musikutbyte, så att minsta gemensamma nämnare vid utbytet inte ska stöta någon part. Men då är det ju inget kulturutbyte längre. Då är det underkastelse helt på wahabismens villkor både i Saudiarabien och i Malmö. Journalisten säger att han inte tänker ta med i sin artikel att Spiritus Mundi alltid har kulturutbyte genom musik, men denna gång kulturutbytar genom teckningar för att Saudiarabien förbjuder västerländsk musik. Journalistens läsare ska inte märka att något är kontroversiellt.
I
I
Vem får högre lön och tjänar på dessa skolresor?
I
Kommer saudiresorna att leda till ökad integration i Malmö i motsats till Helsingborg?
I
Hinner vaccinering ske i tid och vilka sjukdomar kan skolbarnen förväntas dra på sig?
I
När får kvinnorna samma rättigheter i Saudiarabien som vi har i Sverige?

Inga kommentarer: